Socialnämnd västers sociala utskott protokoll 17-12-22 justerat

Sammanträdesdatum: 2017-12-22

Justeringsdatum: 2017-12-27

Anslagsdatum: 2017-12-27

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Förvaltningskontor Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 27 december 2017
Publicerad: 27 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?