Nämnden för funktionshindrade protokoll 17-12-15 justerat

Sammanträdesdatum: 2017-12-15

Justeringsdatum: 2017-12-22

Anslagsdatum: 2017-12-27

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Förvaltningskontor Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 27 december 2017
Publicerad: 27 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?