Gymnasienämnden protokoll 17-12-14 justerat

Sammanträdesdatum: 2017-12-14

Justeringsdatum: 2017-12-21

Anslagsdatum: 2017-12-27

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 27 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?