Gymnasienämnden protokoll 17-12-14 justerat

Sammanträdesdatum: 2017-12-14

Justeringsdatum: 2017-12-21

Anslagsdatum: 2017-12-27

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 22 december 2017
Publicerad: 22 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?