Landsbygdsnämnden protokoll 17-12-07 justerat

Sammanträdesdatum: 2017-12-07

Justeringsdatum: 2017-12-18

Anslagsdatum: 2017-12-19

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 19 december 2017
Publicerad: 19 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?