Tyck till om remissen av Örebro kommuns kulturpolitiska program

Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och hållbart med de kulturella resurserna så att de gynnar samhällsutvecklingen. Den knyter därmed an till flera områden inom samhällsplaneringen som demokrati, hållbar tillväxt, lärande, bildning, stadsplanering, näringslivsutveckling, miljö, klimat och folkhälsa.

För att beskriva detta strategiska arbete inom kulturpolitiken har Kulturnämnden tagit fram ett förslag till ett reviderat kulturpolitiskt program för hela Örebro kommun.

Läs Förslag till reviderat kulturpolitiskt program här. (pdf, 342.1 kB)

Planeras att antas under 2018

Kulturnämnden planerar att anta det reviderade kulturpolitiska programmet under våren 2018 innan Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under sommaren/hösten 2018.

Lämna synpunkter på förslaget

Kulturnämnden vill gärna ha in synpunkter på förslaget.

Remissperioden pågår 29 september 2017 till 3 december 2017. Förslaget till kulturpolitiskt program kan hämtas i pdf på denna sida. Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen om du behöver ett tryckt exemplar.

Kulturnämnden ser gärna att remissvar sänds med e-post till kulturnamnden@orebro.se eller genom formuläret nedan. Ange ärendenummer Km 396/2016 som ämne om du skickar in ditt svar med e-post.

Remissvar med vanlig post skickas till Kulturnämnden, Box 32500, 701 35 Örebro.
Att ange namn och e-postadress är valfritt.
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Publicerad: 28 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?