Earth Hour - Var med du också och släck för klimatet

På lördag den 25 mars infaller världens största miljömanifestation. Du glömmer väl inte att släcka ljuset?

Släck för klimatet

Earth Hour är världens största miljömanifestation som i år infaller den 25 mars mellan 20.30 och 21.30. Genom att släcka ljuset under en timmes tid kan du vara med och uppmärksamma klimatfrågan och sätta tryck på beslutsfattare att agera kraftfullt. Ju fler vi är som deltar i den globala manifestationen desto starkare blir signalen till politikerna.

Örebro kommun deltar i Earth Hour för tionde året i rad. Detta kommer bland annat att märkas genom att belysningen på Rådhuset och Svampen kommer att släckas ner och att gatubelysningen kommer att vara släckt i delar av centrala Örebro. Många skolor och samtliga kök inom vård och omsorg kommer också att servera vegetarisk mat i anslutning till Earth Hour.

Inspirera till handling

Men Earth Hour handlar om mer än själva timmen. Att släcka ljuset har ett viktigt symbolvärde men kampanjen handlar lika mycket om att inspirera till handling. Det är inte bara politiker som måste agera kraftfullt, du och jag måste också minska vår klimatpåverkan genom att ändra våra vanor. Det kan handla om att ta cykeln istället för bilen, åka kollektivt, laga och reparera istället för att köpa nytt, äta mer vegetariskt, sopsortera och att se över energiförbrukning i hemmet. Världens länder har nu enats om ett nytt globalt klimatavtal och för att nå målet, om att temperaturökningen ska hållas väl under två grader, måste alla aktörer i samhället vara med och bidra.

Tillsammans kan vi tackla utmaningarna och göra skillnad, för en fossilfri värld. Var med du också!

Här kan du läsa mer om:

Earth Hour

Örebro kommuns klimatarbete


Senast uppdaterad: 22 mars 2017

Publicerad: 22 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?