Släck för klimatet

På lördag den 19 mars infaller världens största klimatmanifestation. Du glömmer väl inte att släcka ljuset?

Släck för klimatet

Earth Hour är världens största miljömanifestation som i år infaller den 19 mars mellan 20.30 och 21.30. Genom att släcka ljuset under en timmes tid kan du vara med och uppmärksamma klimatfrågan och sätta tryck på beslutsfattare att agera kraftfullt. Ju fler vi är som deltar i den globala manifestationen desto starkare blir signalen till politikerna.

Örebro kommun deltar i Earth Hour för nionde året i rad, vilket kommer att märkas genom att belysningen på Rådhuset, Svampen och Slottet kommer att släckas ner. Gatubelysningen kommer att vara släckt i delar av centrala city, skolorna kommer att servera vegetarisk mat den 18 mars och annonser, med en uppmaning till örebroarna att delta, kommer finnas i stadsbussarna samt i Örebroarn.

Inspirera till handling

Men Earth Hour handlar om mer än själva timmen. Att släcka ljuset har ett symbolvärde men kampanjen handlar också om att inspirera till handling. Det är inte bara politiker som måste agera kraftfullt, du och jag måste också göra en insats för klimatet genom att ändra våra vanor. Det kan handla om att ta cykeln istället för bilen, åka kollektivt, sopsortera och äta mer vegetariskt. Med FN:s klimatmöte COP21 har världen nu ett internationellt klimatavtal. För att nå målet, om att temperaturökningen ska hållas väl under två grader, måste alla aktörer i samhället vara med och bidra. Tillsammans kan vi tackla utmaningarna, för en fossilfri värld. Var med du också!

Här kan du läsa mer om:

Senast uppdaterad: 14 mars 2016

Publicerad: 14 mars 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?