Meny

Örebro kommuns erbjudande som arbetsgivare

Välkommen till Örebro kommun! Hos oss får du en trygg anställning där du kan kombinera jobb med privatliv. Det är viktigt att du både mår bra och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder dig chansen att ha ett meningsfullt arbete och vårt löfte är att ge dig rätt förutsättningar.

Trygg anställning

Kommunen erbjuder en trygg anställning. Det är en geografiskt sammanhållen organisation med få krav på längre resor i tjänsten. Det finns över hundra olika yrken inom kommunen och många gör en intern karriär under hela sitt yrkesliv.

Vi arbetar med omställning för att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist. Det innebär att vi arbetar aktivt med att hitta en ny placering inom kommunen vid en omorganisation. Den kommunala verksamheten är heller inte så påverkad av konjunktursvängningar.

Som anställd omfattas du av försäkringar. Du är försäkrad på väg till jobbet, från jobbet och på jobbet.

Kommunen ger också ett föräldrapenningtillägg till dig när du blir föräldraledig. Tillägget motsvarar 10 % av din kalenderdaglön.

När du varit anställd och/eller förtroendevald 24 år i Örebro kommun får du en minnesgåva.

Du kommer att få både lagstadgad pension (allmän pension) och pension enligt kollektivavtal (tjänstepension). Förvaltningschef eller motsvarande funktion omfattas av en särskild pensionslösning, ÖSPP (Örebro kommuns särskilda pensionsplan).

Alla offentligt anställda har meddelarfrihet (rätten att vända sig media och lämna uppgifter) och meddelarskydd (den som tar emot ett tips får inte avslöja källan om han/hon vill vara anonym). Men inom Örebro kommun har vi dessutom en speciell visselblåsarfunktion.

Balans mellan jobb och fritid

I kommunen finns möjlighet till flexibla arbetstider. Det finns en absolut rätt till övertidsersättning och rätt till ersättning för obekväm arbetstid. Flextid finns inom vissa ramar och anpassas till verksamheten och arbetsuppgifterna. Vi har också möjlighet att vara lediga på så kallade klämdagar. Inom de verksamheter som inte ställer krav på fast arbetstid och om omständigheterna i övrigt tillåter så finns möjlighet till årsarbetsavtal. I avtalet finns ingen reglering om fast tid eller dagarbetstid.

Du får mer semester hos oss än hos många andra arbetsgivare. Ju äldre du blir desto fler semesterdagar får du. Om verksamheten tillåter finns också en möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar som innebär att du växlar in semestertillägget (pengar) för att få ytterligare lediga dagar. Det finns också möjlighet att spara dagar. Du kan ta semester del av dag och du kan använda semesterdagar för att kompensera sjukfrånvaro. Du får betald semester i förskott det första året du är anställd.

Du har också möjlighet att utöva bisyssla efter godkännande av arbetsgivaren.

Det finns en bilpool där man kan låna bilar under arbetstid men även när du är ledig.

Det är viktigt att du mår bra

Som anställd i Örebro kommun erbjuds du ett unikt Hälsopaket. Genom det får du varje år ett friskvårdsbidrag, f n 1 000 kr per år, som du kan använda till hälsofrämjande aktiviteter.

Det finns tillgång till företagshälsovård som är en expertresurs när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering. I vissa fall får du också vara ledig med lön för läkarbesök

Om du behöver stöd av psykolog, ekonom eller jurist finns S:t Lukas samtalsjour. Du kan ringa anonymt och få rådgivning när det gäller problem, konflikter eller kriser i både arbetslivet och privatlivet.

Vi vill att du utvecklas

Studier har visat att anställda i kommuner och landsting i högre grad än i privat sektor anser att deras arbete är viktigt och meningsfullt

Vi har en medarbetarplattform och en ledarplattform, som är utgångspunkterna för medarbetarskap respektive ledarskap i kommunen.

Varje år har du ett strukturerat utvecklingssamtal och ett lönesamtal. Det är i utvecklingssamtalet som du och din chef stämmer av din arbetsprestation och lägger upp en utvecklingsplan för framtiden. Lönesättningen är individuell och speglar ditt uppdrag och din prestation.

Du som medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan, där olika insatser för utveckling tydliggörs. Det konkreta arbetet för det drivs inom respektive förvaltning och verksamhet.

För dig som chef finns utbildningar för att utveckla dig i ditt chefsuppdrag. Det finns också möjlighet till handledning och coaching, stöd genom mentorskap och medverkan på chefsforum.

Kommunen har samverkansavtal som förutsätter att medarbetarna ska få inflytande över de beslut som fattas via arbetsplatsträffar och att de fackliga företrädarna ska få inflytande via samverkansgrupper.

Senast uppdaterad: 15 november 2016

Publicerad: 20 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se