Meny

Lärare inom vuxenutbildning

Vill du vara med att förändra människors liv? Vi som jobbar på kommunal vuxenutbildning (Komvux) har ett tydligt fokus på den enskilda individens utveckling och möjligheter. Vi utgår ifrån att alla kommer att lyckas. Nu söker vi fler kollegor!

En yngre kvinna, en äldre kvinna och en man sitter vid ett bord med en dator och börcker

Foto: Scandinav bildbyrå

Ditt uppdrag som lärare inom vuxenutbildningen

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen inom de ämnen du är behörig i. Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse, samt skapar en god miljö för lärande. Vi tror också att du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde.

Olika områden inom Komvux

Vill du arbeta som lärare inom den Komvux i Örebro kommun finns det flera olika inriktningar att välja på.

Du kan jobba inom de här områdena:

  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasial utbildning
  • SFI
  • Vård- och omsorgsutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Tre lärare berättar om sina jobb

Britt Marie Beskow, förstelärare på Campus Risbergska
Svartvitt porträtt på Britt Marie Beskow.

Britt Marie Beskow.

Namn: Britt Marie Beskow
Titel: Förstelärare
Skola: Campus Risbergska
Årskurs: SFI, Svenska för invandrare
Ämnen: Språkverkstan

Hur länge har du varit lärare och vilken utbildning har du?

– Jag har jobbat som lärare i 14 år. Sedan 2007 jobbar jag på SFI. Innan jag blev lärare jobbade jag inom barnomsorgen. Den utbildning jag har är det som kallas tidiglärare, som är lärare upp till årskurs 6. Svenska som andraspråk är jag utbildad att undervisa i upp till årskurs 9.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

– Jag har kontakt med elever från olika grupper inom SFI. De elever som kommer till mig i Språkverkstan har ett extra behov, de når inte de uppsatta målen. Jag och min kollega som jobbar i Språkverkstan, jobbar med elevens behov och vi jobbar individuellt med en individuell studieplan för varje elev. För att lokalisera varför eleven inte når målen så gör vi en kartläggning av innan eleven börjar hos oss, för att skapa förståelse och se vad det är som gör att eleven inte klarar målen.

– På Campus Risbergska finns en stödverksamhet med kuratorer, logopeder, specialpedagoger och Språkverkstan. Det som jag och min kollega jobbar med är läs-, skriv- och uttalssvårigheter. Vid andra omständigheter finns dem andra professionerna som hanterar dessa.

Vad är det bästa med jobbet?

– Alla fantastiska möten med vuxna människor. Jag tycker det är roligt och utmanande att tänka över hur man jobbar med vuxna, det är ett helt annat sätt än att jobba med barn och unga. Deras erfarenheter är större och man får hjälpa dem att bygga vidare på det som de redan har med sig. Det är viktigt att inte glömma bort att de har så mycket livserfarenhet. Ödmjukheten i mötet blir därför viktig.

– Som lärare på Komvux får man också utveckla sin pedagogiska förmåga, det är ett annat sätt att lära ut. Jag måste vara klurig i min arbetssituation. Jag måste hitta vad som passar för varje individ, varför kommer man inte igång till exempel och börjar skriva? Jag gillar också den ömsesidiga respekten, visar jag respekt för eleverna märker jag direkt hur jag får med mig dem på ett bättre sätt i lärandet.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt jobb?

– Jag har verkligen fått chansen att utvecklas. Jag får möjlighet till den utbildning jag behöver som lärare. Sedan finns det en stor möjlighet att påverka verksamheten och hur mina arbetsuppgifter ser ut. Detta oberoende vilken rektor som är min chef.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Det är den största arbetsplatsen när man ska jobba inom skolan. Jag gillar också tanken på en likvärdig skola som Örebro kommun står för. Det finns också en trygghet i att jobba inom Örebro kommun.

– Även möjligheten att läsa och lyfta sig som lärare är central. Får man en sådan möjlighet öppnas nya dörrar att gå vidare i livet. Ser man till min tjänst på SFI så har jag stannat för att jag fått chansen att prova många olika saker. Det finns möjlighet att byta arbetsuppgifter, att göra karriär och att påverka. Tycker man om att vara med och påverka sin egen arbetssituation och hela den pedagogiska verksamheten får man chansen att göra det. Nu har jag, till exempel, fått tjänsten som förstelärare och som sådan har jag olika intressanta uppdrag. Just nu är jag med och tittar på hur mottagandet av nya elever ska se ut. Jag jobbar även med ett läsprojekt som berör läshastighet.

Vad vill du säga till framtida kollegor?

– Du kommer till en stor arbetsplats med många kollegor. Du blir en del av helheten och du får ett bra välkomnande. Dina arbetsuppgifter ser olika ut beroende på var i det stora pusslet du hamnar. Du får även vara med och jobba mot kommunens gemensamma mål: ”alla ska lyckas” som är en fantastisk vision.

Pelle Brolinson, SFI-lärare på Campus Risbergska
Svartvitt porträtt på Pelle Brolinson.

Pelle Brolinson.

Namn: Pelle Brolinson
Titel: SFI-lärare
Skola: Campus Risbergska/Praktikcentrum
Årskurs: Vuxenutbildningen
Ämnen: SFI, Svenska för invandrare

Hur länge har du varit lärare och vilken utbildning har du?

– Jag har varit lärare i 28 år och har en lärarexamen.

Vad gör du en dag på jobbet?

– Jag kommer dit i god tid och gör i ordning klassrummet, och ser till att jag har underlaget och materialet jag behöver för att genomföra lektionerna. Under tiden tar jag tillfället i akt att prata med olika kollegor och eventuellt med elever som kommer tidigt till lektionen.

– Med åren har jag lärt mig att inlärning kan se ut på så många olika sätt och att man måste ta tillfället i akt att lära känna människor. Det finns flera olika tekniker för att lära sig nya språk och i och med att jag jobbat under så många år har jag utvecklat tekniker för att lära ut det svenska språket till olika typer av elevgrupper. Rent faktamässigt har jag även fått kunskaper i hur olika språk och kulturer fungerar.

Vad är det bästa med jobbet?

– Att se utvecklingen hos eleverna och få deras så kallade ”aha-upplevelser”, men också möten med människor från olika kulturer. Av mötet lär jag mig för egen del hur man kommunicerar med olika människor på olika sätt, och att varje medmänniska måste mötas utifrån olika förutsättningar. I och med att jag dagligen träffar personer som är nybörjare på det svenska språket måste jag också kunna kommunicera på andra sätt än bara genom ord, både så att eleverna kan tolka mig på rätt sätt och att jag tolkar dem på rätt sätt.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt jobb?

– Det finns möjligheter på Komvux att påverka sina arbetstider om man exempelvis är intresserad av att jobba kvällstid. Ser man till sin egen undervisning finns det möjligheten till utvecklingsarbete, exempelvis genom fortbildning inom nischade områden, för att ens egen pedagogik ska bli bättre.

Varför valde du Örebro Kommun som arbetsgivare?

– Dels för att jag inte vill jobba i en friskola utan gillar att vara en del av ett samhälle som tar ansvar för sina skolor och att utbilda sina medborgare. Sedan även på grund av familjeomständigheter då familjen flyttade hit.

– Under min tid på Campus Risbergska har jag haft en väldigt bra chef som lyssnat på mina önskemål och tillgodosett de lösningar jag behövt för min arbetssituation. Vilket är viktigt så man känner sig som en del av helheten.

Vad vill du säga till framtida kollegor på Komvux?

– Du kommer till en stor arbetsplats både sett till antalet lärare, övriga medarbetare och elever. Om du söker till Örebro kommun så bör du vara beredd på att jobba mycket självständigt, använda många digitala kanaler och inte förvänta dig att man alltid har en överblick över hela organisationen. Du kan inte känna dig naturligt delaktig i hela stora kollegiet, utan istället framhävs mycket personlig kontakt och bra gruppdynamik inom det egna arbetslaget.

Maria Axinge, förstelärare på Campus Risbergska
Svartvitt porträtt på Maria Axinge.

Maria Axinge.

Namn: Maria Axinge
Titel: Förstelärare
Skola: Campus Risbergska
Årskurs: Vuxenutbildningen
Ämnen: Svenska 3

Hur länge har du varit lärare och vilken utbildning har du?

– Jag har jobbat som lärare sedan jag var 19 år gammal, från början undervisade jag i teater på olika sätt. Som formell lärare har jag jobbat i ungefär 20 år. Jag har jobbat på alla nivåer, allt från förskoleklass upp till vuxenutbildning. Sedan tio år tillbaka arbetar jag på Komvux.

– Jag är utbildad gymnasielärare i grunden och nu läser jag även masterprogrammet i didaktik på halvfart vid sidan om arbetet på Komvux.

Vad gör du en vanlig dag?

– Jag har lektioner och hjälper lärare och elever med digitala frågor, 50 procent av min tjänst är att arbeta med digitalisering. Jag diskuterar även pedagogiska frågor då jag som förstelärare ska finnas med och hjälpa till med utvecklingen av verksamheten. I övrigt kommenterar jag texter och mejlar med elever. I och med att det är mycket eget ansvar och eget arbete för eleverna använder jag mycket kommunikation digitalt, bland annat för att förbereda dem för en högre utbildning. Det kan vara via mejl, Skype eller lärplattform.

Vad är det bästa med jobbet?

– Det är mångbottnat, men framförallt älskar jag att jobba med vuxna. Eftersom jag undervisar i samma ämne hela tiden läser jag också på något sätt om kursen varje termin. Att då få jobba med vuxna ger utrymme till utbyte av erfarenheter. Många av eleverna jag möter har ju mer erfarenhet av vissa saker i livet jämfört med vad jag har. Jag kan kurserna bäst och jag kan svenskan bäst, men livserfarenheten är mycket större här än på ungdomsgymnasiet, vilket jag tycker gör många texter mer intressanta att läsa och kommentera. Generellt så är det också en större studiemotivation på vuxenutbildningen. Jag tror mig ha fler motiverade elever här, även om det har ändrats mycket under mina tio år här. Att se elever vilja utvecklas och lära sig saker samtidigt som jag ser att deras referensram vidgas ger alltid något extra.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt jobb?

– Jag möter aldrig motstånd kring att utvecklas. Exempelvis nu när jag ville läsa masterprogrammet inom didaktik så finns det en positivitet till det, och jag ges chansen att läsa in kursen och ta den tid jag behöver till det. Vill jag gå kurser eller utbildningar är det inte heller några problem. Örebro kommun har en bra kompetensutveckling, det ser jag inga hinder i, vilket är otroligt viktigt för lärare. Kommer jag med förslag eller önskemål är det även väldigt sällan som det ifrågasätts.

Varför valde du Örebro Kommun som arbetsgivare?

– Jag gillar staden och trivs här. Jag läste till lärare här och har bott här hela mitt liv och har nu min familj här. Sedan tycker jag det känns säkrare att jobba inom kommunen än på en friskola. Även om en arbetsplats görs om, eller om organisationen förändras, så hittar kommunen ofta en tjänst till dig så du blir inte arbetslös. Det är en stor arbetsgivare vilket gör att det känns säkrare att jobba inom den.

Vad vill du säga till framtida kollegor?

– Den verksamhet som växer mest nationellt är vuxenutbildningen, så det finns stora förutsättningar här. Här har du alla förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi är långt fram inom digitalisering. Sedan har vi även satsningen mot Topp 25 2025 som jag definitivt tycker är något man ska komma hit och vara aktiv och jobba för. Det finns ett brinnande engagemang för att diskutera didaktik och pedagogik, vilket är väldigt bra.

– Sedan har man även styrt upp gymnasieskolorna. Det har satsats på vuxenutbildningen i Örebro som nu finns under samma tak på ett upprustat Campus Risbergska. Du kliver in i en skola och känner att kommunen har satsat på lokalerna du ska vara i.

Just nu söker vi

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Publicerad: 27 november 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se