Örebro kommuns webbplats Startsida Sidhuvud

Rudbecksgymnasiet har en ny webbplats. Ta mig till den nya webben!länk till annan webbplats

SPRINT

SPRINT = språk och innehållsintegrerad inlärning och undervisning
Mål: Projektet syftar till att vänja eleverna vid att använda engelska språket i så många sammanhang som möjligt. Detta kommer att underlätta dels högskolestudier och dels anställning utomlands.
Medel: Undervisning på engelska i kurserna på NA och SA
Finansiärer: Örebro kommun
Längd: Tills vidare
Länder: Sverige
Utvärdering:Utvärderingsenheten har utvärderat verksamheten vid ett fler­tal tillfällen. Materialet står till förfogande för intresserade hos Ingela Bergman Persson
Ansvarig: Ingela Bergman Persson

Varför SPRINT?

I Örebro kommuns skolplan, Program för livslångt lärande, är ett av de prioriterade delmålen internationalisering. Skolorna ska formulera en strategi för sitt internationella arbete. Detta innebär bland annat inrättande av språkklasser där delar av undervisningen bedrivs på något främmande språk. Världen krymper och det är viktigt att vi behärskar flera språk. Genom SPRINT vill vi ge möjligheter att utveckla förmågan att använda det engelska språket både privat och yrkesmässigt. (Effektiv språkinlärning äger rum när man får en möjlighet att anknyta direkt till sitt lärande.) Fokus ligger på ämnesundervisningen men genom att engelska är det huvudsakliga språket för kommunikation utvecklas kunskaperna i engelska samtidigt.

Vad innebär SPRINT konkret?

Eleverna på naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds att gå i en klass där undervisningen sker främst på engelska. Svenska språket används då sammanhanget så kräver. För övrigt används i huvudsak engelska utom i undervisningen av främmande språk. Det är viktigt att de fackuttryck, som är utmärkande för olika ämnen, lärs in både på svenska och engelska. Det undervisningsmaterial som används kommer från engelsktalande länder. Vanligtvis har eleverna litteratur även på svenska. Undervisningen följer den svenska läroplanen och det är därför möjligt att i mån av plats byta typ av klass under sin skolgång om man skulle vilja det. Mycket få elever har bytt till en svensktalande klass. Naturligtvis har man även ämnet engelska på schemat och där får man betyg på sina kunskaper i engelska. Har man t.ex. matematik på engelska är det naturligtvis matematikkunskaperna som visar sig i det betyget. När du tar examen får du ett Certificate of Content and Langage Integrated Learning, som visar vilka kurser du läst på engelska.

Mål med SPRINT?

Kunskaper och färdigheter i ämnen där engelska används skall bli lika bra som om svenska använts som undervisningsspråk. Språkkunskaperna i engelska skall utvecklas. Internationella kontakter via IT skall öka. Möjligheterna att lyckas med högre studier i Sverige, länder i Europa och andra delar av världen skall öka. Möjligheterna att arbeta internationellt skall öka.

Hur har vi lyckats?

Den första SPRINT-klassen tog examen 1996 och enligt den utvärdering, som bildningsförvaltningens utvärderingsenhet gjorde våren 1996 var eleverna mycket positiva till den engelskspråkiga undervisningen. Även senare utvärderingar har gett positiva resultat. Hösten 2002 genomfördes en kvalitetssäkerhetsanalys av LangCom. Experter på SPRINT-undervisning inom EU genomförde ett stort antal lektionsbesök samt intervjuade ledning, personal och elever. Resultatet var mycket positivt.

Vem kan söka SPRINT?

Du bör ha goda kunskaper i engelska och tycka att det är roligt med språk. Är du osäker på den punkten är du välkommen att höra av dig till någon av personerna nedan. Du bör vara beredd på att arbeta lite mer. Fackuttryck måste läras in på både svenska och engelska och kanske tar det lite längre tid att läsa litteratur på engelska. Enligt elever som går i en engelskspråkig klass är det bara i början man tänker på att språket för kommunikation är engelska. Efter några månader känns det naturligt. Du bör behärska svenska språket flytande. Har du begränsade kunskaper i svenska bör du gå i en svensktalande klass.

Hur anmäler man sig?

Man anger på ansökningsblanketten NA- eller SA-programmet på Rudbecksgymnasiet och markerar att man vill gå i en engelskklass. Studie- och yrkesvägledaren vet hur man gör.

Var får man veta mer?

Ingela Bergman Persson, ansvarig rektor, 019 -21 65 64
Jenny Torby, Studie- och yrkesvägsledare, 019- 21 65 82

Den engelska motsvarigheten till SPRINT är CLILlänk till annan webbplats, vilket betyder Content and Language Integrated Learning.

Dela:

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.748886bc11463dec5c080002554.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.748886bc11463dec5c080002554.1

Rudbecksgymnasiet | Box 31160 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Kungsgatan 31-33 | Karta
E-post: rudbecksskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 10 00 | Fax: 019 - 21 67 11