Reservantagningen överlämnad till gymnasieskolan

Från och med 18 september har Gymnasieantagningen i Örebro län lämnat över reservantagningen till respektive gymnasieskola. Skolorna har fått lista på de sökande som fortfarande står kvar som reserv eller lämnat in en sen ansökan

Frågor gällande reservantagningen hänvisar Gymnasieantagningen till ansvarig rektor för programmet. Det är rektor som avgör om det finns ledig plats.

Sökande som önskar byta program eller skola efter den 18 september ska kontakta ansvarig rektor på den skola där programmet finns, för att få mer information om hur ansökan om byte går till.

Sökande som önskar börja årskurs 1 på nytt program med start höstterminen 2018 måste göra en ansökan via Gymnasieantagningen. Mer information hittar du på vår hemsida under rubriken Ansökan och tidsplan.

Senast uppdaterad: 21 september 2017

Publicerad: 21 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?