Program som inte startar till hösten 2017

 

Gymnasieantagningen i Örebro län har fått besked från gymnasieskolorna att vissa utbildningar inte kommer starta till hösten 2017. De elever som berörs av detta kommer få brev från Gymnasieantagningen med mer information. Nedan listas de berörda utbildningarna.
Alléskolan, Hallsberg

Hotell- och turismprogrammet

Programinriktat individuellt val mot Hotell- och turismprogrammet

Yrkesintroduktion mot Hotell- och turismprogrammet

Humanistiska programmet särskild variant estetisk musik

 

Grillska gymnasiet, Örebro

Estetiska programmet inriktning Estetik och media

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation

 

Lindeskolan, Lindesberg

Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning Färskvaror, delikatesser och catering, lärling

 

Rudbecksgymnasiet, Örebro

Samhällsvetenskapsprogrammet med profil SPRINT

 

Virginska gymnasiet, Örebro

Hantverksprogrammets inriktning Florist

Hantverksprogrammets inriktning Textil design

Programinriktat individuellt val mot Hantverksprogrammets inriktning Florist

Programinriktat individuellt val mot Hantverksprogrammets inriktning Textil design

Yrkesintroduktion Blomsterbinderi och floristteknik

Yrkesintroduktion Sömnad, mode och textil design


Yrkesgymnasiet, Örebro

Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil, lärling

Programinriktat individuellt val mot Fordons- och transportprogrammet

Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet

Senast uppdaterad: 6 april 2017

Publicerad: 6 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?