Sidhuvudbild

Välkommen!

Gumaeliusskolan som är en åk 7-9 skola, ligger centralt på väster i Örebro. Skolan har arbetat med arbetsenheter sedan 1983. Nu finns 7 arbetsenheter. I dessa går ca 560 elever fördelade på 19 klasser. Alla elever har valt en profil. På skolan finns profilerna dans, ishockey, fotboll, ridning, engelska, bild&form, discovery och ämnesfördjupning. Skolan drivs sedan årsskiftet 2007/08 som en Intraprenadskola.

 Läsåret 2016-17: Gumaelius City

Under läsåret 2016-2017 renoveras Gumaeliuskolan. Därför har elever och personal temporärt flyttat till Nikolaiskolan. För att Gumaeliusandan ska leva vidare även under detta år kallas skolan Gumaelius City.

Besöksadress: Oskarsparken 10 
Specialkost

Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta
skolsköterskan.

I de fall barnet/eleven ska börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen.

Kontakta därefter skolsköterskan.

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom anmäler ni på e-skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringer 019-21 22 46
LedighetsansökanPDF

Övningsskola

Föräldratelefon
Örebro kommun

E-post

Gumaeliusskolan | Box 315 10 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 22 40 | FAX: 019 - 21 44 33 | Kartalänk till annan webbplats
Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan