Föreläsning om kulturmöten

Tolk- och översättarservice bjuder in till föreläsning om kulturmöten. Den 9 december kommer etnologen och forskaren Eva Norström till Örebro för att hålla föredrag. Frågor som hon tar upp under föreläsningen är kultur, kulturmöten samt integration och identitet.

Kultur: På vilka sätt kan kunskap om kulturell mening öka samhörighet och närvaro i olika möten mellan människor?

Kulturmöten: Vad kan vi lägga in i begreppet och hur kan vi använda det som ett redskap?

Integration: Hur vid kan betydelsen av begreppet vara? Vad betyder det för hur människor uppfattar sig själva (identitet)? Hur påverkas den enskildes integration av möten med det offentliga Sverige?

Eva Norström föreläser vid Lunds universitet och har bland annat varit projektledare för ett forskningsarbete som brukar benämnas Tolkprojektet. Tolkprojektet omfattar de två projekten ”Tolken – en kulturell mellanhand” och ”Bakom stängda dörrar. Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration, med särskild inriktning på ensamkommande barn och unga.”

Anmälan

Datum: 9 december 2016
Tid: 8.30–12.00
Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, en trappa ner, Örebro
Målgrupp: Kunder
Anmälan senast: 25 november 2016
Anmälan till: tolkservice@regionorebrolan.se

Senast uppdaterad: 14 november 2016

Publicerad: 14 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?