Den 1 november trädde en ny lag i kraft som ska göra det lättare att ansöka om skuldsanering

Den första 1 november började en ny lag gälla som ska göra det lättare att ansöka om skuldsanering. Skuldsanering innebär att en person som länge haft stora skulder slipper betala dem, helt eller delvis.

Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. Kanske har just din huvudman stora skulder och kan gynnas av den nya lagstiftningen. Syftet med den nya lagen är att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Örebro kommuns Budget- och skuldrådgivning kan vara behjälpliga vid en ansökan om skuldsanering. All rådgivning hos dem är kostnadsfri. I dagsläget har Budget- och skuldrådgivningen ingen väntetid för att få ekonomisk rådgivning.

Läs mer på Örebro kommuns hemsida eller på Kronofogdens hemsida.


Senast uppdaterad: 3 november 2016

Publicerad: 3 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?