Meny

Om barnet får uppehållstillstånd

När barnet får uppehållstillstånd innebär detta att din huvuduppgift som god man - att bevaka barnets rätt under asylprocessen - nu är avslutad. Du kvarstår dock i uppdraget fram till dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats av Tingsrätten.

Underåriga får inte stå utan ställföreträdare varför du är skyldig att kvarstå i uppdraget fram till dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare (fortsättningsvis SFV) utses. Detta innebär att du även efter barnet fått uppehållstillstånd behöver lämna en Redogörelse och underlag för arvode till Överförmyndarkansliet varje månad. För att läsa om arvode efter uppehållstillstånd, gå till länken Arvode och redogörelse.

Det är socialtjänsten som rekryterar och utreder SFV. Socialtjänsten ansöker sedan om SFV till Tingsrätten, vilka förordnar SFV. När en SFV utsetts och domen vunnit laga kraft lämnar du över eventuella handlingar och information till den nya ställföreträdaren. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår efter barnet fått uppehållstillstånd kommer inte socialtjänsten att utreda en SFV och du står då kvar som god man till dess att barnet blir myndigt.

Att göra i samband med att barnet får uppehållstillstånd

  • Meddela omedelbart Överförmyndarkansliet om beslutet.
  • Ta kontakt med ansvarig socialtjänst och påtala att de är skyldiga att rekrytera en särskilt förordnad vårdnadshavare.
  • Folkbokför barnet. Barnet kommer då att tilldelas sina fyra sista siffror i personnumret.
  • Ta ut barnets pengar från ICA-kortet senast en månad efter beslutet om uppehållstillstånd, annars återgår pengarna till Migrationsverket. Kortet ska därefter återsändas till Migrationsverket.
  • Ansök om aktuella bidrag (till exempel studiestöd eller ekonomiskt bistånd, beroende på hur gammalt barnet är).
  • Ordna ID-kort till barnet direkt efter barnet fått sina fyra sista siffror i personnumret. Många av barnen fyller 18 år inom en inte alltför avlägsen framtid och har de på myndighetsdagen inga ID-handlingar kan det bli svårt för dem att själva skaffa ett ID-kort. För att få svensk legitimation krävs att barnet har godkända ID-handlingar eller att en närstående, till exempel förälder eller syskon med egen giltig legitimation, intygar vem de är. Eftersom de flesta barn inte har några närstående i Sverige, är det ofta den gode mannen som måste intyga vem barnet är. Notera att du som god man inte behöver utreda/bevisa att barnet verkligen är den han/hon säger. Den gode mannen intygar endast att barnet är den som uppehållstillståndet avser och finns på fotot.

Senast uppdaterad: 2 februari 2018

Publicerad: 25 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se