Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

Fritidshemmet omfattar skolfri tid som barnet har rätt till från det år han /hon börjar förskoleklass. När man börjar fritids har man först en inskolning som anpassas efter varje barns behov. Vår fritidshemsverksamhet omfattar ca. 240 barn från 6 till 11 år, fördelade på sex åldersblandade grupper.

Vi arbetar för att:

  • Utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
    • Erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen
    • Förena omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling

Öppettider

Fritidshemmet öppnar 06.30 på Saturnus
ca 06.45 delar vi upp oss enligt följande:

Merkurius
FA/D, 1A/D, 2A/D, 3A/D, 4A/D

Saturnus
FB, 1B, 2B, 3B, 4B

Venus
FC, 1C, 2C, 3C, 4C

Sammanslagning
På eftermiddagen slår fritidshemmen ihop sig ca kl. 16.45 då går alla avdelningar över till avdelning Venus. Undantaget fredagar då vi går över 16:15.

Frukost
Frukost kl. 6:00 - 6:45

Mellanmål
Serveras i matsalen runt kl. 14 varje dag.

Dela:

16 januari 2018 • 10.45

Norrbyskolan | Majorsgatan 7 | Box 313 40 | 701 35 Örebro
E-post: norrbyskolan@orebro.se | Fax: 019-21 23 64
Norrbyskolan