Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Sökikon

Lundbyskolans fritidshem

Fritidsverksamhet ingår som en del i skolverksamheten. Efter skoldagens slut tar fritidshemmet vid. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och frågor men vi vill även stimulera och väcka nya intressen hos dem. Fritidshemmets verksamhet planeras och följs upp inom ramen för läroplanens övergripande mål och kursplan.

Lundbyskolans fritidshem är "ett" fritids som anordnar olika aktiviteter varje dag. Fritidshemmet består av två hemvister – det yngre och det äldre. Efter skoldagens slut tar fritidshemmet vid.

Man börjar alltid med en fritidssamling där fritidspersonalen stämmer av vilka elever som ska vara med i dagens fritidsverksamhet och samtalar om vad dagensaktiviteter innebär.

Efter fritidssamlingen skriver eleverna upp sig på vilken aktivitet de önskar delta i, sedan går eleverna och äter mellanmål.

Aktiviteterna kan variera från dag till dag men det kan också samma aktivitet en viss period på samma dag.

Om man önska nå sitt barn under fritidstid får man ringa till:

Yngre fritids 019-21 29 50.  Det finns även mobilnummer att smsa till: 076-551 15 43.

Ädre fritids 019-21 29 35. Mobilnummer 076-551 15 42.

Öppettider kl 6.30-17.30

Vem har rätt till plats på fritids?

Om båda föräldrarna arbetar eller studerar har ditt barn rätt till fritids. Du som vill att ditt barn ska gå på fritids måste ansöka om en plats. Blankett för ansökan finns på orebro.se eller fritidshemmet.

Lämna in tider

Du ska lämna in ett schema för barnets vistelse på fritids. Schemat är grunden för verksamhetens planering. Barnets tid ska motsvara den tid som föräldern arbetar eller studerar inklusive restid. Du som förälder ansvarar för att fylla i ditt barns närvarotid på krysslista som finns på fritids. Om behovet av fritidhemsplats inte är så stort går det att söka terminsplats.

Säga upp plats

För att säga upp plats på fritids fyller du i en särskild blankett som finns på orebro.se eller på fritids. Den ifyllda blanketten lämnar du sedan till personalen på fritids.

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar (ca. två månader), uppsägningstiden börjar gälla från den dag blanketten lämnas in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på fritids.

Dela:

16 augusti 2017 • 21.10

Lundbyskolan  | Box 314 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Bärnstensvägen 4 | Karta
E-post: lundbyskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 12
Örebro kommuns webbplats
Lundbyskolan