Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritids

Personalfoto fritids

På skolan finns ett fritids där ca 120 barn är inskrivna. Fritids hjärta finns i den gamla delen av skolan men hela nedre våningen utnyttjas på eftermiddagarna. Fritidspersonalen finns med i klasserna under skoldagen och följer sedan barnen till fritids på eftermiddagen. På så sätt skapas en trygghet och helhetssyn på barnens hela dag. På eftermiddagarna kan barnen välja mellan olika organiserade aktiviteter som till exempel gympasalen, skaparrummet eller att delta i fri lek.

Fritids är öppet mellan 6.30 och 17.30.


APT:

Arbetsplatsträffar höstterminen 2017 - fritids stänger då 16.00:

 

Måndag 4 september

Tisdagen 3 oktober

Onsdag 8 november

Torsdag 14 december

 

Arbetsplatsträffar vårtermin - fritids stänger då 16:00:

Måndag 29 januari

Tisdag 6 mars

Onsdag 4 april

Torsdag 17 maj

 

Rutiner

Vi har morgonomsorg kl. 6.30 - 8.30. På morgonomsorgen är vi alltid ute mellan kl. 8.00 — 8.30. 

Det är viktigt att du anmäler när ditt barn kommer resp. går från fritidshemmet så att vi får notera detta på närvarolistorna. Om ditt/dina barn går självt/själva till skolan ber vi dig att påpeka för ditt/dina barn vikten av att "anmäla sig" när barnen kommer till fritidshemmet och när de går hem från fritidshemmet.

Här är lite bilder från vår fritidsverksamhet.

Lek utomhus
Lek i gympasalen
Lek utomhus
Skapande av ett labyrintspel i trä
Dela:

6 november 2017 • 09.49

Kontakt
Tel. 019-21 29 98
Personal

Edvin Östlund

Per Walldén

Magnus Hedqvist

Andreas Windefelt

Martina Poropat

Mattias Peterson

Christina Johansson

Jonas Håstlund

Lillåns södra skola | Adress: Åkervägen 37, 703 75 Örebro
E-post: catharina.skyllberg@orebro.se | Telefon: 019-21 29 74

Örebro kommuns webbplats
Lillåns södra skola