Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritids på Tegnérskolan är uppdelade i tre avdelningar. Svalan, Fantasia och Baracken. På de två förstnämnda finns barn från förskoleklass upp till år två, medan skolans tredjeklassare har sitt fritids i Baracken. 

Svalan och Fantasia har sina lokaler i skolans huvudbyggnad, Fantasia på första våningen och Svalan på andra våningen. Barackens fritidshem finns i den fristående byggnaden ute på skolgården. På Fantasias- och Svalans fritidsavdelningar finner du en förskoleklass, en förstaklass och en andraklass medan Baracken huserar två tredjeklasser.

Öppning

Öppning sker klockan 6.00 varje dag. Detta sker på Fantasia (på första våningen i huvudbyggnaden). De barn som kommer till morgonfritids kan äta frukost mellan klockan 6.30 och 7.15. Efter frukost går alla barn ut på skolgården för rast. Klockan 08.15 ringer skolklockan in och skoldagen startar.

Stängning

Tegnérskolans fritidshem har öppet fram till klockan 18.00. Klockan 16.15 slås alla tre avdelningarna samman och alla kvarvarande barn samlas på Svalan.

Mellanmål

På eftermiddagen serveras det mellanmål (se enskild avdelning för exakt tid).

Skolgården

På Tegnérskolans skolgård finns bland annat gungor, klätterställningar, bandyplan och två förråd med uteleksaker som till exempel sparkcyklar, hopp-styltor, bandymål och sandleksaker.

I anslutning till vår skolgård ligger Tegnérlunden som vi också har förmånen att använda som skolgård. I parken finns stora grönområden, en fotbollsplan som på vintern förvandlas till isbana och en kulle för pulkaåkning på vintern.

Flaggstångsringning för förskoleklass

Varje dag klockan 12.50 ringer skolklockan in för eftermiddagslektioner. Detta är också signalen för våran så kallade "flaggstångsringning". Denna ringning indikerar övergången från förmiddagens förskoleklassverksamhet och eftermiddagens fritids.

Förskoleklassbarnen samlas då vid flaggstången för avstämning av närvaro, överlämning från förskoleläare och fritidspedagog och ett välkomnande till fritids. Syftet med denna samling är att på ett tydligt sätt markera övergången mellan verksamheterna.

Utedagar

På fritids har barnen två gånger i veckan utedag. Detta innebär att vi är ute från skolslut till ungefär klockan 15.30. Detta oavsett väder.

En dag i veckan är vi ute alla barnen samtidigt och de övriga dagarna sker detta i halvklass.

Syftet med utedagarna är att uppmuntra barnen till att vara utomhus men också för att skapa utrymme och en lugnare miljö för de barn som är inne.

Aktiviteter under veckan

Vi har under skolveckorna gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna.

Rastaktiviteter

Under tre av veckans förmiddagsraster erbjuder vi rastaktiviteter på skolgården. Vi vill med rastaktiviteterna erbjuda ytterligare en sysselsättning för de barn som ibland har svårt att själva komma på vad de vill göra, samt att stärka upp pedagogtätheten ute på skolgården. Dessa dagar är tisdagar, onsdagar och fredagar.

AfterSchool

En gång i veckan har vi något vi kallar AfterSchool som är en gemensam aktivitet för alla fritidsbarn på skolan. Exempel på sådana aktiviteter är hjuldag, Tegnérruset, bio med mera.

Aktivitetsgrupper

En dag i veckan anordnar vi aktiviteter där barnen i smågrupper får delta enligt ett rullande schema. Schema för detta finns på anslagstavlan i huvudingångens trapphus.

Sommarfritids

Under några veckor varje sommar sammarbetar vi med Brukets skola och Västra Engelbrektsskolan. Vi slår då samman alla fritidshem och samlas på en av skolorna för sommarfritids. Vilken av skolorna vi håller till på är rullande och meddelas på vårterminen.

Hur får jag information?

Information via epost

Merparten av den information vi skickar ut sker via epost. Exempel på information vi meddelar via epost kan vara angående lovtider, arbetsplatsträffar och speciella temadagar. Det är därför viktigt att vi har aktuella epostadresser till vårdnadshavarna. Byter du epostadress? Meddela oss!

Anslagstavla i trapphuset

I trapphuset i huvudentrén finns en anslagstavla för fritids. Där hittar ni information från fritids samt schema för utedagar, aktivitetsgrupper med mera.

Månadsbrev

Vi skickar ut månadsbrev via e-post där vi informerar vad som hänt och kommer att hända på fritids. De senaste månadsbreven hittar du längre upp i högerspalten på denna sida.

Dela:

21 februari 2018 • 10.15

Fritids öppnar:
06.00

Fritids stänger:
18.00

Läs det senaste månadsbrevet från fritids!
(pdf)

Svalan och FantasiaPDF (feb)

BarackenBrevetPDF (feb)

Tider för fritids

06.00

Fritids öppnar. Alla barn är på Fantasia

07.30

Vi går ut på skolgården

08.15

Skolklockan ringer in12.50

"Flaggstångsringning" för förskoleklasserna.

 

 

13.50

Mellanmål för Svalan

14.15

Mellanmål för Fantasia

14.40

Mellanmål för Baracken

 

 

16.15

Sammanslagning. Alla barn är på Svalan. (På fredagar sker sammanslagningen redan klockan 16.00)

 

 

18.00

Fritids stänger

 

Tegnérskolan | Besöksadress: Ullavigatan 27 | Postadress: Box 315 50, 701 35 Örebro
E-post: tegnerskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 30 (exp.)

Örebro kommuns webbplats
Tegnérskolan