Avgifter på kommunala parkeringar

Örebro börjar bli en stor stad och vi behöver använda utrymmet i staden på ett effektivt och hållbart sätt. När Örebro växer innebär det att trafiken ökar. Att införa parkeringsavgift är ett sätt att motivera fler till att välja andra färdmedel än bil. Samtidigt arbetar vi för att förenkla andra färdsätt. Det ska bidra till att lätta på trafiksituationen som helhet i den växande staden och bidra till en bättre miljö.

Det har varit tekniska problem med parkeringsautomaterna söder om Lillåstrand men de är nu lösta, förutom en parkeringsautomat längs Skolgatan som fortfarande inte fungerar. Där hänvisar vi till övriga p-automater och du kan även använda appbetalning eller smsbetalning.

Förseningar har gjort att vi endast har haft möjlighet att sätta igång parkeringsautomaterna i området söder om Lillåstrand. Det beräknas ta ca en månad att få materialet och sätta upp skyltarna i området norr om Lillåstrand. När skyltning är uppe så gäller taxan.

Större omsättning på parkeringsplatserna

Många upplever att det är svårt att hitta parkering. Idag kan du ställa din bil och låta den stå hur länge som helst i många områden. En reglering av parkeringsavgifterna bidrar till en större omsättning på parkerade bilar, vilket gör att det blir lättare att hitta parkering under den tid som man behöver det.

Trafiksäkerhet

Det är även en trafiksäkerhetsfråga. När det blir lättare att hitta en parkeringsplats för korta ärenden minskar antalet bilar som står felparkerade och orsakar fara för andra.

Parkeringsavgift införs på Norr i augusti

På Norr införs parkeringsavgift från 1 augusti, priset kommer att vara 2 kr/timme under dagtid mellan kl. 8 och 18. I automaten kan du välja att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, till exempel månadsbiljett.

Karta över området på norr som får parkeringsagift.

Här införs parkeringsavgift på Norr.

Tidplan för införande av parkeringsavgifter

Vi kommer att se över alla nuvarande kommunala gratisparkeringar. Tidsplanen för att införa parkeringsavgifter ser ut så här:

  • Norr - augusti/september 2017
  • Öster - hösten 2017
  • Väster - Tegnérlunden 2018
  • Väster - Älvtomta 2018
  • Söder - 2018.
Karta över områdena på Norr, Öster, Söder och Väster som ska få parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Här införs parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Vad kommer det att kosta?

På Norr blir parkeringsavgiften 2 kr/timme. För övriga områden är avgiften inte beslutad än. Vi utreder just nu hela den nuvarande parkeringstaxan för att göra parkeringstariferna enklare och mer jämnt fördelade utifrån närhet till centrum. När utredningen är klar kommer beslut att fattas i frågan.

Vad gör kommunen med parkeringsavgiften?

En del av underhållet av gator betalas genom parkeringsavgifterna, en del genom skatteintäkter. Att införa parkeringsavgifter innebär att den som har bil får bekosta en något större del av underhållet för gatorna än tidigare. Då kan vi låta mer av skatteintäkterna gå till andra viktiga delar som skola och omsorg och till att stärka alternativa och hållbara färdsätt som cykelbanor.

Förenkling av andra färdsätt

Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden.

Vi förenklar för andra färdsätt i staden genom:

  • bussprioritering i trafiksignalerna, så att det ska gå snabbare att åka buss inom stan.
  • att bygga ut huvudcykelstråk, så att framkomligheten på cykel ska öka.
  • att förbättra skolvägarna så att det ska bli tryggt och säkert för barn att ta sig själva till skolan, istället för att föräldrar ska skjutsa.

Köra bil i tjänsten

Ett tips för dig som kör i tjänsten är att använda en parkeringsapp. Då kan du också se till att fakturan kommer till ditt företag. Se mer information på parkeringsautomaten.

Kartor - här införs parkeringsavgift

Kartor över områdena - norr, öster, väster och söder

Norr - parkeringsavgift införs i augusti/september 2017

Karta Norr - 1 augusti 2017

Öster - parkeringsavgift införs hösten 2017

Öster

Väster, Tegnérlunden - parkeringsavgift införs 2018

Väster Tegnérlunden 2018

Väster, Älvtomta - parkeringsavgift införs 2018

Väster Älvtomta

Söder - parkeringsavgift införs 2018

Karta Söder
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Publicerad: 15 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?