Avgifter på kommunala parkeringar

Örebro börjar bli en stor stad och vi behöver använda utrymmet i staden på ett effektivt och hållbart sätt. När Örebro växer innebär det att trafiken ökar. Att införa parkeringsavgift är ett sätt att motivera fler till att välja andra färdmedel än bil. Samtidigt arbetar vi för att förenkla andra färdsätt. Det ska bidra till att lätta på trafiksituationen som helhet i den växande staden och bidra till en bättre miljö.

Större omsättning på parkeringsplatserna

Många upplever att det är svårt att hitta parkering. Idag kan du ställa din bil och låta den stå hur länge som helst i många områden. En reglering av parkeringsavgifterna bidrar till en större omsättning på parkerade bilar, vilket gör att det blir lättare att hitta parkering under den tid som man behöver det.

Titta alltid på den aktuella skyltniningen vid platsen du parkerar på.

Trafiksäkerhet

Det är även en trafiksäkerhetsfråga. När det blir lättare att hitta en parkeringsplats för korta ärenden minskar antalet bilar som står felparkerade och orsakar fara för andra.

Får jag parkera här? Så här läser du skylten

På bland annat Öster i Örebro sätter vi upp nya tilläggsskyltar med parkeringsförbud, så här läser du skylten.

Skylt med datum och tider för parkeringsförbud

Exempel på tilläggstavla - datum och tider för parkeringsförbud.

Sommarperioden

I exemplet på bilden är det under sommarperioden 1 maj till 31 oktober parkeringsförbud på måndagar jämna veckor kl. 9–13.

Vinterperioden

Under vinterperioden 1 november till 30 april är det parkeringsförbud varje måndag kl. 00–06 (både jämna och udda veckor).

Övrig tid

Övrig tid är det tillåtet att parkera enligt skylten som sitter ovanför denna tilläggsskylt.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbudet gör det möjligt för oss att komma åt att städa gatan. På sommaren behöver vi inte städa lika ofta, därför har vi städtid varannan vecka på sommaren och varje vecka på vintern. Den här typen av korta parkeringsförbud för städning kommer att införas på fler platser i kommunen.

Tidplan för införande av parkeringsavgifter

Vi kommer att se över alla nuvarande kommunala gratisparkeringar. Tidsplanen för att införa parkeringsavgifter ser ut så här:

  • Väster - Tegnérlunden 2018
  • Väster - Älvtomta 2018
  • Söder - 2018.

Parkeringsavgifter införda 2017

Norr - 1 augusti 2017 söder om Lillåstrand, 14 september 2017 norr om Lillåstrand.
Öster - 1 oktober 2017.

Parkeringsavgift infört på Norr

Parkeringsavgift infört på Norr

På Norr infördes parkeringsavgift 1 augusti, priset är 2 kr/timme vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

I dagsläget finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbelagts och vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan. I automaterna kan du välja att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd (den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa)

Karta över området på norr som får parkeringsagift.

Här införs parkeringsavgift på Norr. I området söder om Lillåstrand från 1 augusti, norr om Lillåstrand från 14 september.

Förseningar medförde att vi endast haft möjlighet att sätta igång parkeringsautomaterna i området söder om Lillåstrand från 1 augusti.

Den 14 september införs parkeringsavgift även i området norr om Lillåstrand.

Parkeringsavgift infört på Öster

Parkeringsavgift på Öster infördes 1 oktober 2017

Priset är 2 kr/timme vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt. I automaten kan du välja att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd (den garanterar inte att du har en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa).

Karta över området där parkeringsavgift införs på Öster

Här införs parkeringsavgift på Öster.

Karta över områdena på Norr, Öster, Söder och Väster som ska få parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Här införs parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Vad kommer det att kosta?

På Norr och Öster är parkeringsavgiften 2 kr/timme. För övriga områden är avgiften inte beslutad än. Vi utreder just nu hela den nuvarande parkeringstaxan för att göra parkeringstariferna enklare och mer jämnt fördelade utifrån närhet till centrum. När utredningen är klar kommer beslut att fattas i frågan.

Vad gör kommunen med parkeringsavgiften?

En del av underhållet av gator betalas genom parkeringsavgifterna, en del genom skatteintäkter. Att införa parkeringsavgifter innebär att den som har bil får bekosta en något större del av underhållet för gatorna än tidigare. Då kan vi låta mer av skatteintäkterna gå till andra viktiga delar som skola och omsorg och till att stärka alternativa och hållbara färdsätt som cykelbanor.

Förenkling av andra färdsätt

Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden.

Vi förenklar för andra färdsätt i staden genom:

  • bussprioritering i trafiksignalerna, så att det ska gå snabbare att åka buss inom stan.
  • att bygga ut huvudcykelstråk, så att framkomligheten på cykel ska öka.
  • att förbättra skolvägarna så att det ska bli tryggt och säkert för barn att ta sig själva till skolan, istället för att föräldrar ska skjutsa.

Köra bil i tjänsten

Ett tips för dig som kör i tjänsten är att använda en parkeringsapp. Då kan du också se till att fakturan kommer till ditt företag. Se mer information på parkeringsautomaten.

Kartor - parkeringsavgift

Norr - parkeringsavgift införs i augusti/september 2017

Karta Norr - 1 augusti 2017

Öster - parkeringsavgift införs hösten 2017

Öster

Väster, Tegnérlunden - parkeringsavgift införs 2018

Väster Tegnérlunden 2018

Väster, Älvtomta - parkeringsavgift införs 2018

Väster Älvtomta

Söder - parkeringsavgift införs 2018

Karta Söder
Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 15 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?