Avgifter på kommunala parkeringar

Örebro börjar bli en stor stad och vi behöver använda utrymmet i staden på ett effektivt och hållbart sätt. När Örebro växer innebär det att trafiken ökar. Att införa parkeringsavgift är ett sätt att motivera fler till att välja andra färdmedel än bil. Samtidigt arbetar vi för att förenkla andra färdsätt. Det ska bidra till att lätta på trafiksituationen som helhet i den växande staden och bidra till en bättre miljö.

Större omsättning på parkeringsplatserna

Många upplever att det är svårt att hitta parkering. Idag kan du ställa din bil och låta den stå hur länge som helst i många områden. En reglering av parkeringsavgifterna bidrar till en större omsättning på parkerade bilar, vilket gör att det blir lättare att hitta parkering under den tid som man behöver det.

Trafiksäkerhet

Det är även en trafiksäkerhetsfråga. När det blir lättare att hitta en parkeringsplats för korta ärenden minskar antalet bilar som står felparkerade och orsakar fara för andra.

Parkeringsavgift införs på Norr 1 augusti

På Norr, som får parkeringsavgift från 1 augusti, kommer priset att vara 5 kr/timme under dagtid mellan kl. 8 och 18.

Karta över området på norr som får parkeringsagift från 1 augusti 2017.

Parkeringsavgift införs på Norr från 1 augusti 2017.

Tidplan för införande av parkeringsavgifter

Vi kommer att se över alla nuvarande kommunala gratisparkeringar. Tidsplanen för att införa parkeringsavgifter ser ut så här:

  • Norr 1 augusti 2017
  • Öster hösten 2017
  • Väster Tegnérlunden 2018
  • Väster Älvtomta 2018
  • Söder 2018.
Karta över områdena på Norr, Öster, Söder och Väster som ska få parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Här införs parkeringsavgift under 2017 och 2018.

Vad kommer det att kosta?

På Norr blir parkeringsavgiften 5 kr/timme. För övriga områden är avgiften inte beslutad än. Vi utreder just nu hela den nuvarande parkeringstaxan för att göra parkeringstariferna enklare och mer jämnt fördelade utifrån närhet till centrum. När utredningen är klar kommer beslut att fattas i frågan.

Vad gör kommunen med parkeringsavgiften?

En del av underhållet av gator betalas genom parkeringsavgifterna, en del genom skatteintäkter. Att införa parkeringsavgifter innebär att den som har bil får bekosta en något större del av underhållet för gatorna än tidigare. Då kan vi låta mer av skatteintäkterna gå till andra viktiga delar som skola och omsorg och till att stärka alternativa och hållbara färdsätt som cykelbanor.

Förenkling av andra färdsätt

Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden.

Vi förenklar för andra färdsätt i staden genom:

  • bussprioritering i trafiksignalerna, så att det ska gå snabbare att åka buss inom stan.
  • att bygga ut huvudcykelstråk, så att framkomligheten på cykel ska öka.
  • att förbättra skolvägarna så att det ska bli tryggt och säkert för barn att ta sig själva till skolan, istället för att mamma och pappa ska skjutsa.

Köra bil i tjänsten

Ett tips för dig som kör i tjänsten är att använda en parkeringsapp. Då kan du också se till att fakturan kommer till ditt företag. Se mer information på parkeringsautomaten.

Kartor

Kartor över områdena - norr, öster, väster och söder

Karta över Norr - 1 augusti 2017

Karta Norr - 1 augusti 2017

Öster - hösten 2017

Öster

Väster - Tegnérlunden 2018

Väster Tegnérlunden 2018

Väster - Älvtomta 2018

Väster Älvtomta

Söder - 2018

Karta Söder
Senast uppdaterad: 22 juni 2017
Publicerad: 15 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?