Vatten från Vättern

Flera kommuner i länet förutom Örebro riskerar att få problem med kvaliteten på sitt drickvatten i framtiden och saknar alternativ till nuvarande vattentäkt. Därför har åtta av länets tolv kommuner gått samman för att ta reda på om, och i så fall hur, det är lämpligt att ta dricksvatten från sjön Vättern – det s.k. Vätternvattenprojektet.

Varför ett Vätternvattenprojekt?

Här i Örebro liksom i många andra kommuner tar vi vårt drickvatten huvudsakligen från ytvattentäkter, som sjöar och åar. Klimatförändringar, växande befolkning, påverkan från industriområden, jord- och skogsbruk, m.m. ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Redan i dag är det i bland problem med vattenkvaliteten i bl.a. Svartån.

Många kommuner saknar också en reservvattentäkt, ifall något skulle hända med den ordinarie vattentäkten. Eftersom Vättern är en stor och djup sjö med bra vattenkvalitet skulle den kunna bli huvudvattentäkt och nuvarande ytvattentäkter istället fungera som reservvattentäkter.

Deltagande kommuner

Förutom Örebro kommun deltar i dag Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg och Nora. Länsstyrelsen i Örebro län samordnar projektet.

Ett långsiktigt projekt

Ett så här omfattande projekt tar tid och att faktiskt kunna ta drickvatten från Vättern kan bli verklighet först om cirka 10–15 år. Innan dess behövs fler undersökningar och ekonomiska investeringar.

Senast uppdaterad: 31 mars 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?