Vatten från Vättern

Många kommuner riskerar att få problem med kvaliteten på sitt dricksvatten i framtiden och saknar alternativ till nuvarande vattentäkt. Därför har flera kommuner i Örebro län gått samman för att ta reda på om, och i så fall hur, det är lämpligt att ta dricksvatten från sjön Vättern – det s.k. Vätternvattenprojektet.

Varför ett Vätternvattenprojekt?

Här i Örebro liksom i många andra kommuner tar vi vårt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter, som sjöar och åar. Klimatförändringar, växande befolkning, påverkan från industriområden, jord- och skogsbruk, m.m. ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Redan i dag är det i bland problem med vattenkvaliteten i bl.a. Svartån.

Många kommuner saknar också en reservvattentäkt, ifall något skulle hända med den ordinarie vattentäkten. Eftersom Vättern är en stor och djup sjö med bra vattenkvalitet skulle den kunna bli huvudvattentäkt och nuvarande ytvattentäkter istället fungera som reservvattentäkter.

Deltagande kommuner

Just nu är vi fem deltagande kommuner i projektet. Förutom Örebro kommun är det Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Diskussionerna pågår inför de politiska beslut som krävs för att bilda ett gemensamt bolag, varför antalet deltagande kommuner kan komma att förändras. Länsstyrelsen i Örebro län samordnar projektet.

Ett långsiktigt projekt

Ett så här omfattande projekt tar tid och att faktiskt kunna ta dricksvatten från Vättern kan bli verklighet först om cirka 10–15 år. Innan dess behövs fler undersökningar och ekonomiska investeringar.

Senast uppdaterad: 29 september 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?