Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella Världstoalettdag, då uppmärksammas globala sanitetsfrågor världen runt, som det faktum att en tredjedel av alla människor i världen saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi måste sluta fulspola. Världstoalettdagen är årligen återkommande och sätter fokus på att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper.

Visste du att det varje vecka kommer fyra ton annat skräp till reningsverket i Örebro? Skräpet orsakar stopp i ledningar, slitage på pumpar och ökade utsläpp till miljön. Det vill vi ändra på. Det kan du ändra på!

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha en papperskorg i badrummet där du kan slänga skräpet, istället för att spola ner det i toaletten.

Toalett med stor snus i.

Snus hör hemma i papperskorgen, inte i avloppet.

Släng snuset i papperskorgen!

Varje dag spolas det ner nästan 57 000 snusar i Örebros toaletter, på ett år blir det 16 640 kg. Snus är Sveriges vanligaste fulspolning.

Snus innehåller kadmium som är en giftig tungmetall. Kadmium bryts inte ner i reningsverket utan sprids vidare ut i naturen både via slammet som används som gödning på åkermark och via det renade vattnet ut i Svartån.

Vi människor får i oss kadmium via mat och tobak. Kadmium orsakar njurskador, benskörhet och cancer och eftersom det lagras i kroppen så får vi högre halter ju äldre vi blir. Därför är det viktigt att så lite kadmium som möjligt hamnar i reningsverket. Släng snuset i papperskorgen istället, så är du rädd om både naturen och dina medmänniskor!

Infograf om snusande.

Snus hör hemma i papperskorgen!

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?