Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård - för utförare

Här finns styrdokument och vägledning som gäller inom vårdgivaren Örebro kommun indelat i olika områden.

Aktivitets- och funktionsbedömning
Bostadsanpassning
Dagverksamhet
Delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Rutin för delegering av läkemedel samt bilagor finns i box "Läkemedelsbehandling och hantering".

Metodstöd

Försämrat hälsotillstånd och klinisk bedömning
Hygien och smittförande avfall
Kroniska sjukdomar
Läkemedelsbehandling och hantering

Lagar och föreskrifter

Se lagstiftning och föreskrifter

SOSFS 2000:1 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Nationell vägledning

Indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre - Socialstyrelsen

Behandlingsrekommendationer, äldre, mest sjuka

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Läkemedelsgenomgångar i samverkan mellan kommunerna och Örebro läns landsting

Läkemedelshantering samverkansportalen

Följande områden nås genom samverkansportalen:

  • Instruktioner för Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län
  • Riktlinjer för akut- och buffertförråd
  • Beställningslista för akut- och buffertförråd
  • Akut läkemedelsrekvisition - Kommun
  • Care, ApoEx beställningssystem för läkemedel
  • Läkemedel som får ges enligt generella direktiv av sjuksköterskor inom Kommunal Hälso – och Sjukvård i överenskommelse med Primärvården i Örebro Län
  • Dosförpackade läkemedel
  • Läkemedelsgenomgångar

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Förvaltningen för funktionshindrade

Mat, måltider och nutrition
Medicintekniska produkter

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Palliativ vård
Rehabilitering
Riskbedömning och riskförebyggande vård
Skydds- och begränsningsåtgärder
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Värmebölja
Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Publicerad: 20 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?