Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration och ett ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ännu bättre utbildning för våra barn.

Nominera

1–30 april kunde du som bor eller arbetar i Örebro kommun nominera en enskild pedagog, en personalgrupp, ett arbetslag eller en verksamhet inom förskola, fritidshem eller skola till 2017 års pris. Ny chans att nominera kommer i april 2018.

Skickliga pedagoger betyder så mycket!

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Priset omfattar samtliga kommunala och fristående förskolor och skolor i Örebro och delas ut i tre kategorier:

 • Förskola
 • Grundskola/grundsärskola/fritidshem
 • Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Vad består priset av?

Den totala prissumman är max 50 000 kronor per år. Hur summan fördelas till vardera kategori bedömer en jury. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom yrkesområdet.

Jury

Juryn består av totalt fem personer:

 • Ordförande, Programnämnd barn och utbildning (har utslagsröst)
 • 2:e vice ordförande, Programnämnd barn och utbildning
 • Programdirektör, Barn och utbildning
 • Ordförande i Lärarutbildningsnämnden, Örebro universitet
 • Kvalitetsdirektör, Örebro kommun

Kriterier

De nominerade bedöms av juryn utifrån följande kriterier.

Pedagogerna ska:

 • skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära
 • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande
 • anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar
 • skapa olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Tidigare år

I år delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris för sjunde året i rad. Här kan du se vilka som nominerats och vunnit tidigare.

Frågor?

Om du har frågor om priset eller hur du ska nominera, vänd dig till kontaktperson eller Servicecenter.

Rött äpple i händer
Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?