Befolkningsprognoser

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras.

Befolkningsprognos för 2016-2025

Den här befolkningsprognosen avser kommande tioårsperiod och bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med drygt 15 000 personer. Vid utgången av 2015 hade Örebro kommun 144 200 invånare. Till år 2025 beräknas antalet invånare öka med cirka 20 000 till knappt 164 000.

Den kraftiga folkökningen består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet avlidna) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den kommande tioårsperioden.

Sammanfattning av prognosen

  • Örebros folkmängd beräknas fortsätta växa kraftigt med knappt 2 000 invånare per år och i slutet av 2018 passeras 150 000 invånare.
  • Antalet invånare i förskoleålder, 1–5 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 115 barn per år.
  • Antalet invånare i grundskoleålder, 6–15 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 360 barn per år.
  • Antalet invånare i gymnasieålder, 16–18 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 130 elever per år.
  • Antalet invånare i yrkesaktiv ålder, 20–64 år, beräknas öka långsammare än antalet invånare i icke-yrkesaktiva åldrar, 0–19 år samt 65 år och äldre. Detta leder till en ökande demografisk försörjningsbörda under de kommande 10 åren.
  • Antalet invånare i pensionsålder, 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt ca 440 per år.
  • Antalet äldre invånare, 85 år och äldre, beräknas minska lite grann fram till 2021 och därefter ökar antalet något fram till 2025.
Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?