Sidhuvud
In English
|

Föräldrar

I skolans läroplan för grundskolan står det att skolan och hemmet tillsammans ska samverka för att fostra och stödja vår nästa generation. Den uppgiften klarar vi inte i skolan om vi inte samarbetar med barnens föräldrar. Vi vill betona föräldrars mycket betydelsefulla roll.

Aktiva och intresserade föräldrar är en förutsättning för en riktigt bra skola och det är det vi strävar efter - gemenskap och vi-känsla. Det är viktigt att barn och personal kan arbeta under trygga och lugna förhållanden i en bra lärmiljö. Alla måste ta sitt ansvar, vara rädda om varandra och lösa problem och svårigheter tillsammans. Du som förälder är alltid välkommen till skolan och vi ser gärna att du kommer.

För att ditt barn skall må bra och utvecklas på bästa sätt i skolan förväntar vi oss av dig som förälder att du:

  • Deltar aktivt i ditt barns utveckling och utbildning.
  • Medverkar med skolan för att finna gemensamma normer.
  • Deltar aktivt i utvecklingssamtal och gemensamma möten.
  • Stödjer ditt barn i hemarbetet.
  • Medverkar till att ditt barn har med sig det hon/han behöver under sin skoldag, såsom läxor, skolväska, idrottskläder med mera.
Dela:

7 maj 2015 • 11.32

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope

Aktuellt på Sveaskolan

Följande dagar stänger fritids 16.00 på grund av allpersonalkonferenser

  • 10 maj


Tre stycken informationsbrev som rör fritids:

Kolla in :-)

Karta


Frånvaroanmälan

Telefon 019-21 31 45 före kl. 08.00

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan