Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Lås upp!

Vi på Olaus Petriskolan har bestämt oss för att jobba normkritiskt för att försöka få bukt med de normer som begränsar oss. Två exempel är att i Sverige är det så att pojkar har sämre betyg än flickor och pojknormen är att inte plugga. Flickorna får bra skolresultat, men mår trots det dåligt av bland annat upplevt höga krav och stress. Vi har valt det normkritiska materialet Lås Upp som är spritt i landet och väl utvärderat. Lås Upp arbetar med normer runt genus, sexualitet, etnicitet och funktion/funktionshinder. Med detta metodmaterial kan vi arbeta med ett brett spektra av normer som begränsar oss vuxna i personalen och våra elever. Dessa normer leder till att personer som inte känner att de passar in får det extra svårt.

Vi har tagit kontakt med Lås Upp som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Mucf och Botkyrka kvinnojour. Under hösten 2014 utbildade vi personalen i materialet och startade arbetet. Olaus Petriskolan sökte och fick projektmedel till förbyggande insatser mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck från Länsstyrelsen i Örebro. Anna Forssell, forskare på Örebro Universitet och Torbjörn Messning, en mycket välmeriterad jämställhetskonsult, har föreläst för oss för att öka vår kunskap. För att få en bestående effekt måste grunden läggas omsorgsfullt.

Personal och elever på Olaus Petriskolan har ett normkritiskt förhållningssätt, vilket leder till att skolpersonal och elever inte på samma sätt som idag begränsar sig själva eller andra på grund av normer kring vad som förväntas av oss som till exempel kille, tjej, gay, eller hörselskadad.

De som tjänar mest på arbetet är de som i något läge betraktas som normavvikande. Normkritiskt arbete under skolåren har också visat sig vara mycket bra förebyggande arbete mot mäns våld i nära relationer och i samhället i stort.

Lås Upp ger både lärare och elever träning i att diskutera och reflektera kring normer och bidrar därmed till att främja likabehandling, förebygga mobbing, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på skolan.

Alla, både elever och personal, ska känna att de är bra som de är och känna att skolan är en trygg plats.

Länkar

www.lasupp.nulänk till annan webbplats

http://www.machofabriken.se/länk till annan webbplats

Om ni har tankar, förslag eller frågor ska ni ta kontakt med:

Per Åsell skolkurator eller Tina Eriksson skolsköterska.

Dela:

29 februari 2016 • 11.06


skolan
Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan