Sidhuvud
In English
|

Förändringar i "Ängenområdets" skolor

Senast uppdaterad: 3 mars 2017

För att kunna ta emot alla barn och elever i ”Ängenområdet” på bästa sätt de kommande åren genomför vi dessa förändringar.

Ny anvisningsskola i åk 4 för elever anvisade Kryddgårdsskolan

Från och med höstterminen 2017 blir Sörbyskolan ny anvisningsskola i årskurs 4-6 för de elever som har Kryddgårdsskolan som anvisningsskola. Sörbyängsskolan som tidigare tagit emot Kryddgårdsskolans anvisade elever är full från och med nästa läsår (2017-2018).

Navet blir en skola för årskurs 7-9

Höstterminen 2018 blir Navet en skola för årskurs 7-9.
Navets elever i årskurs F-6 flyttar till den nya kommunala grundskola (årskurs F-6) som öppnar i Södra Ladugårdsängen höstterminen 2018.

Eklundaskolan ska rivas och ny skola byggas

Hösten 2018 börjar arbetet med att riva Eklundaskolan och bygga en ny skola för årskurs F-6 på samma tomt.

Från och med höstterminen 2018 flyttar alla Eklundaskolans elever tillfälligt till den nya kommunala grundskola för årskurs F-6 som byggs i Södra Ladugårdsängen (öppnar höstterminen 2018).

Elever med Eklundaskolan som anvisningsskola i årskurs F-6 anvisas från och med höstterminen 2018 till Nikolaiskolan (ny grundskola som öppnar 2018) i årskurs 7.

Sveaskolan flyttar till ny skola ht 2020

Höstterminen 2020 är planen att Sveaskolans (inklusive grundsärskolans) elever och personal flyttar in i den nya skola för årskurs F-6 som ska byggas på nuvarande Eklundaskolans tomt. Sveaskolans och Eklundaskolans elever och personal bildar då tillsammans en ny skola.

Grundskoleelever med Sveaskolan som anvisningsskola i årskurs F-6 anvisas från och med höstterminen 2020 till Nikolaiskolan (ny grundskola för årskurs 7-9 som öppnar 2018) i årskurs 7.
Grundsärskolans elever anvisas som tidigare till Engelbrektsskolan i årskurs 7.

Ny anvisningsskola för Sörbyskolans elever

Elever med Sörbyskolan som anvisningsskola i årskurs F-6 anvisas från och med höstterminen 2018 till Navet i årskurs 7.

Varför blir det förändringar?

Antalet barn och elever ökar i Örebro kommun och ”Ängenområdet” är ett av de områden som växer allra mest. Behovet av både förskoleplatser och skolplatser är därför stort. De områden som berörs är Ladugårdsängen, Södra Ladugårdsängen, Sörbyängen, Sörby, Tybble, Eklunda- och Södermalmsområdet.

Om du vill gå på en annan kommunal skola än där du fått plats kan du göra ett skolval under perioden 15 januari-15 februari (du är inte garanterad en plats på en annan skola).
Läs mer på www.orebro.se/skolvallänk till annan webbplats.  

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till mig!

Anna Lemnell, t.f. rektor
019-21 37 75

Tidigare publicerad information: Information om förskolor och skolor i "Ängenområdet"

Dela:

2 oktober 2017 • 15.57

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan