Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Stadsparken

Stureskolan ligger centralt och är vackert belägen i anslutning till Wadköping och Stadsparken.

Skolan är en F-3 skola med 254 elever 2016/2017. Förutom skola finns även skolbarnomsorg i form av tre fritidshemsavdelningar, dessa har omkring 230 inskrivna barn.

Intraprenad

Stureskolan är en del av en intraprenad tillsammans med Engelbrektsskolan och Västra Engelbrektsskolan.

Föräldrar

Som förälder är du alltid välkommen att besöka ditt barn och oss på Stureskolan. Föräldrarna har en viktig roll i sina barns liv, inte minst på skolan. Hur föräldrarna involveras i skolans arbete kan du läsa mer om under länken Demokrati.

Information

Skolan ger fortlöpande information genom veckobrev.
Det finns även mycket information att hitta här på hemsidan.

Dela:

2 juni 2017 • 14.04

Stureskolan | Besöksadress: Floragatan 3-5 | 702 13 Örebro
E-post: stureskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 58 | Fax: 019-21 31 40
Örebro kommuns webbplats
Stureskolan