Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Fakta om skolan

Tegnérskolan är en F-3 skola som ligger i anslutning till Tegnérlunden på Väster i Örebro. Skolan har två parallella klasser i varje årskurs och ett totalt barnantal på cirka 200 barn. På skolan arbetar ungefär 30 pedagoger.

På Tegnérskolan finns två arbetslag bestående av lärare, fritidspedagoger, förskollärare och stödpedagoger. En fritidspedagog är knuten till varje klass och följer barnens hela dag. Lärare och fritidspedagoger planerar tillsammans en gång per vecka.

På Tegnérskolan finns tre fritidsavdelningar. På Fantasia, som du hittar på huvudbyggnadens första våning, återfinns en förskoleklass, en etta och en tvåa (FA, 1A och 2A).

På huvudbyggnadens övervåning finns Svalans fritidsavdelning där klasserna FB, 1B och 2B håller till.

I en fristående byggnad på skolgården ligger Baracken. Här finner du både klassrum och fritids för skolans treor.

Besök i skolan

Som förälder är du alltid välkommen på besök i skolan.

Ledighetsansökan

Eventuell ledighet från skolan beviljas av klassläraren om ledigheten inte är längre än tre skoldagar.

Längre ledighet än tre dagarn beviljas av rektor.

Blankett för ledighetsansökan hittar du här.

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall alltid göras. Vi ser helst att detta görs via sms till respektive avdelning före skolstart.

Telefonnummer hittar du här.

Försäkring

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallskador.

Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid och på fritiden. Försäkringsgivaren är Länsförsäkringar Bergslagen.

Läs mer om försäkringar på orebro.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskydd


I varje klassrum och i övriga lokaler finns en utrymningsplan. Personalen ansvarar för att tala med barnen om hur man gör när brandlarmet går och vart man tar vägen. Vi övar kontinuerligt att utrymma lokalerna vid brandlarm.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker en gång per termin. Från år ett träffas föräldrar barn och personal. I förskoleklassen träffas föräldrar och personal. Ett utvecklingssamtal i skolan är planerat så att barnet deltar aktivt genom att inför mötet tillsammans med förälder fylla i en enkät om sin skolsituation. Enkäten är tillsammans med barnets IUP utgångspunkt för utvecklingssamtalet. I samtalet kommer man överens om vilka mål eleven ska uppnå och hur eleven ska komma dit.

Skolval

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet och den kallas anvisningsskola. Alla kommunala skolor har platser reserverade för de barn som bor och är folkbokförda inom respektive skolas upptagningsområde.

Det fria skolvalet gör det dock möjligt att ansöka om plats på en annan skola än den anvisade. På orebro.se finns alla information du behöver kring skolvalet.

Läs mer om skolvalet på orebro.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela:

29 augusti 2017 • 12.07

Tegnérskolan | Besöksadress: Ullavigatan 27 | Postadress: Box 315 50, 701 35 Örebro
E-post: tegnerskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 30 (exp.)

Örebro kommuns webbplats
Tegnérskolan