Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Vivallaskolan ligger mitt i Örebros största bostadsområde Vivalla. Skolan har ca 750 elever fördelade på olika elevgrupper.

En lagorganiserad skola


Vi är en lagorganisad  F-9 skola som under flera år arbetat för att skapa en decentraliserad organisation med stort inflytande över vardagen hos arbetslagen.

Personalen har stor erfarenhet av att möta många elevers olika behov och äger dessutom en bred kompetens av att möta flera kulturer.

Mångkulturell skola


Våra elever representerar många nationaliteter. På skolan talas över 30 olika språk . De dominerande språkgrupperna är arabiska, somaliska, kurdiska, BSK (bosniska, serbiska, kroatiska) och romani.  70% av skolans elever har annat modersmål än svenska och 60% läser svenska som andra språk — SVAS.

Internationalisering


Ett projekt inom internationalisering bedrivs med det afrikanska landet Togo.
Hela skolan hjälper till med att samla in gåvor och elever i den äldre delen har tre gånger varit med på resor till Togo.

Linje 14


Linje 14-projektet är ett viktigt samarbete med Örebro universitet för att intressera ungdomar för akademiska studier. Studentambassadörer hjälper elever i årskurserna 6-9 på skolan med läxläsning. Information ges till skolår 9 om hur det är att bedriva akademiska studier. Studiebesök på universitetet för skolår 8 och 9 görs varje termin.

Elevansvar och elevinflytande


Elevernas ansvar och inflytande i den dagliga verksamheten är viktiga förutsättningar för att få en ökad måluppfyllelse.
Dela:

9 maj 2016 • 09.25

Elever i klassrum

Vivallaskolan | Besöksadress: Diktargatan 25 | Karta
E-post: vivallaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 29 00 | Fax: 019-21 44 83

Örebro kommuns webbplats
Vivallaskolan