Sidhuvud
In English
|

Fakta om skolan

Verksamheten

Sveaskolans verksamhet omfattar årskurs F - 6: förskoleklass, grundskola,grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskolan samt fritidshemsverksamhet.

Organisation

Skolan är organiserad i tre arbetslag:

 • Arbetslag"Yngre" som omfattar förskoleklass (Blomman) samt årskurserna 1-4 i grundsärskolan med inriktning träningsskolan (Blomman), 1 (Fröet), 2 (Kojan), 3a (Kojan), 3b (Fröet) och 1-3 i grundsärskolan (Fröet).

 • Arbetslag "Äldre" som omfattar årskurserna 4 (Grenen), 5 (Kronan), 6 (Grenen), 3-6 i grundsärskolan (Kronan) samt 4-6 i grundsärskolan med inriktning träningsskolan (Grenen).

 • Barken som tillsammans med rektor, har det övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd samt för skolans elevhälsa.

Trygg miljö

Sveaskolans hela verksamhet jobbar på bred front för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö. Vi genomför ett kontinuerligt "trygghetsarbete" i elevgrupperingarna tillsammans med större gemensamma satsningar i fasta kamratgrupperingar.

Vi på Sveaskolan är stolta över att vi i vår verksamhet har

 • "Vi-känsla"
 • Inkludering mellan grund- och särskola
 • Trygg miljö
 • Utgångspunkten är individens styrkor och positiva förmågor
 • Förtydligande och utveckling av lärprocessen genom mål, dokumentation, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner
 • Glädje och energi i utvecklingsarbeten
 • En gemensam levande vision
Dela:

2 september 2016 • 13.40

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope

Aktuellt på Sveaskolan

Fritids är stängt följande datum:

 • 17/8
 • 18/8
 • 20/10

Fritids stänger klockan 16.00 på grund av Allpersonalkonferens följande datum:

 • 19/9
 • 25/10
 • 7/12

 

Skolfotografering 22-23/8

Kolla in :-)

Karta


Frånvaroanmälan

Telefon 019-21 31 45 före kl. 08.00

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan