Sidhuvud
In English
|

Fakta om skolan

Verksamheten
Sveaskolans verksamhet omfattar årskurs F - 6: förskoleklass, grundskola,grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskolan samt fritidshemsverksamhet.

Organisation
Skolan är organiserad i 5 arbetslag:

 • Fröet omfattar åk 2 och 3A som finns i Kojans lokaler samt åk 3B och 1-3 grundsärskola som har sin skolverksamhet på Fröet.

 • Blomman har förskoleklass, 1-3 grundsärskola med inriktning träningsskolan och åk 1 (som är i Fröets lokaler).

 • Grenen omfattar åk 4A och 4B (som har sin klass uppe på Kronan) samt åk 5 och 5-6 grundsärskola med inriktning träningsskolan.

 • Kronan är åk 6 och åk 4-6 grundsärskola

 • Barken som tillsammans med rektor, har det övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd samt för skolans elevhälsa.

Trygg miljö
Sveaskolans hela verksamhet jobbar på bred front för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö. Vi genomför ett kontinuerligt "trygghetsarbete" i elevgrupperingarna tillsammans med större gemensamma satsningar i fasta kamratgrupperingar.

Vi på Sveaskolan är stolta över att vi i vår verksamhet har

 • "Vi-känsla"
 • Inkludering mellan grund- och särskola
 • Trygg miljö
 • Utgångspunkten är individens styrkor och positiva förmågor
 • Förtydligande och utveckling av lärprocessen genom mål, dokumentation, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner
 • Glädje och energi i utvecklingsarbeten
 • En gemensam levande vision
Dela:

9 oktober 2017 • 17.42

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope

Aktuellt på Sveaskolan

Höstlov v.44
Obs! Fritids är stängt måndagen den 30/10.
Blankett för ledighet under höstlovet.PDF

Fritids stänger klockan 16:00 för allpersonalkonferens följande datum:

 • 19/9
 • 25/10
 • 7/12

Kolla in :-)

Karta


Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan