Sidhuvud

Fakta om skolan

Olaus Petriskolan är en totalrenoverad F-9 skola med fräscha lokaler. Här går ca 530 elever från förskoleklass till årskurs 9. Tre fritidshem finns integrerade i skolans lokaler.

Vår skola

Vi vill i arbetslagsskolan skapa en modern, trygg och framgångsrik skola för elever, personal och föräldrar. Det gör vi bland annat genom att:

  • Varje arbetslag disponerar en egen arbetsenhet med rum i olika storlekar. Detta skapar förutsättningar att arbeta med varierande gruppstorlekar.
  • Ett välkomnande skolcafé finns i anslutning till huvudentrén.
  • En välutrustad mini-aula med plats för 90 personer.
  • Ett praktiskt-estetiskt stråk i mitten av skolan med välutrustade rum för musik, bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap och naturorienterande ämnen för alla elever.
  • Funktionella arbetsplatser för personalen.
  • Olaus Petriskolan  har musik- och fotbollsprofil i årskurs 7-9.

Skolans organisation

Skolan leds av en ledningsgrupp bestående av 2 rektorer och 7 arbetslagsledare.

Personalen är uppdelad i 7 arbetslag; 3 arbetslag med ansvar för elever i årskurs F-6,
3 arbetslag med ansvar för elever årskurs 7- 9 och 1  resursarbetslag som tillsammans med lärarna ansvarar för elever med behov av särskilt stöd. I detta lag ingår specialpedagoger och resurspedagoger

Upptagningsområde

Skolans upptagningsområde består av närliggande  villabebyggelse och flerfamiljshus i den norra delen av centrala Örebro.

Vi vill tacka Elin Claesson och Fredrik Rickardsson från Temaprogrammet på Virginskaskolan som tagit en del av bilderna på våran hemsida.

Dela:

5 oktober 2016 • 13.38

Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan