Senast uppdaterad: 16 april 2018 kl. 10.23

Färgat och grumligt vatten kan förekomma i Lillån och Bettorp

Vi har uppmärksammat att det i avloppsledningar i Lillån och Bettorp rinner större mängder vatten än vad det borde göra. För att lokalisera var de stora vattenflödena kommer ifrån genomförs därför undersökningar. Vi har anlitat ÖSAB och Pollex som kommer att tillsätta färgämne i avloppsledningarna för att kunna följa hur vattnet flödar i våra ledningar

Detta kan innebära att vattendrag i Lillån och Bettorp får färgat vatten, vilket är helt ofarligt. Undersökningarna kan också leda till att några fastigheter får grumligt eller missfärgat dricksvatten. Detta är också helt ofarligt.

Om vattnet blir grumligt eller missfärgat, spola i kranen så försvinner det snart!

Senast uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 16 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?