Senast uppdaterad: 15 januari 2018 kl. 08.05

Cykelparkeringen på Stortorget stängs från 19 januari till och med 27 januari

Hindersmässan

På grund av Hindersmässan kommer vi att stänga Stortorgets övre- och mittendel för all cykelparkering 2018-01-19 till och med 2018-01-27.

I samband med avstängningen kommer alla cykelställ att tas bort.

Kvarstående cyklar

Eventuellt kvarstående cyklar 19 januari kommer att transporteras till Örebro kommuns uppställningsplats.

Saknar du din cykel?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 12 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?