Senast uppdaterad: 20 november 2017 kl. 15.26

Rudbecksgatan stängs för flytt av vatten- och avloppsledningar

Örebro kommun utvecklar stadsdelen Österplan till ett blandat område med bostäder, kontor och handel. På området ligger ledningar som måste flyttas ut till gatan då det inte går att bygga hus ovanpå befintliga ledningar. Det kommer att blir lite stökigt och vi ber om överseende med det.

Just nu arbetas det med att flytta ledningar för vatten och avlopp på Österängsgatan. Detta pågår fram till vecka 47.

Rudbecksgatan avstängd vecka 48–50

Mellan vecka 48 och vecka 50 kommer Rudbecksgatan vara avstängd för biltrafik mellan Hagmarksgatan och Engelbrektsgatan och endast öppen för kollektivtrafik och utryckande fordon.

Samtidigt som arbetet med vatten- och avloppsledningarna pågår gör Tekniska förvaltningen under vecka 49 underhållsarbeten på järnvägsspåret som korsar Rudbecksgatan i höjd med Engelska skolan.

Vecka 49 är Rudbecksgatan helt avstängd för all trafik. Biltrafiken, tung trafik och leveranser kommer att ledas om via skyltning under hela perioden.

Vi arbetar för att det ska bli så lite störningar som möjligt!

Preliminär tidplan:

Vecka 44-47 VA-arbeten på Österängsgatan

Vecka 47-50 VA-arbeten på Rudbecksgatan

Vecka 49 Spårarbeten på Rudbecksgatan - gatan är helt avstängd för all trafik

Vecka 50-5 VA-arbetena fortsätter på Restalundsvägen och Målgatan

Vecka 5-10 VA-arbete utförs i cykelbanan på östra sidan av Rudbecksgatan.

Senast uppdaterad: 20 november 2017
Publicerad: 13 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?