Senast uppdaterad: 6 februari 2018 kl. 08.59

Flytt av vatten- och avloppsledningar i cykelbanan på Rudbecksgatan

Örebro kommun utvecklar stadsdelen Österplan till ett blandat område med bostäder, kontor och handel. På området ligger ledningar som måste flyttas ut till gatan då det inte går att bygga hus ovanpå befintliga ledningar. Det kommer att blir lite stökigt och vi ber om överseende med det.

Preliminär tidplan

Vecka 7-12, 2018

  • VA-arbete utförs i cykelbanan på östra sidan av Rudbecksgatan.
Senast uppdaterad: 6 februari 2018
Publicerad: 13 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?