Senast uppdaterad: 30 oktober 2017 kl. 15.29

Förbättring av den tillfälliga cirkulationsplatsen vid Hagmarksgatan-Universitetsallén-Ormestagatan

Från och med måndag kväll, 30 oktober och fram till början av december så kommer vi att arbeta med att förbättra den tillfälliga cirkulationsplatsen vid Hagmarksgatan-Universitetsallén-Ormestagatan så att den kan vara kvar.

Det kommer att innebära att det kan bli lite stökigt för en stund men vi strävar efter att bli klara så fort som möjligt.

Läs mer om arbetet här.

Tillfällig cirkulationsplats Hagmarksgatan.
Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Publicerad: 30 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?