Senast uppdaterad: 6 oktober 2017 kl. 14.00

Fredsgatan avstängd mellan Alnängsgatan och Faktorigatan för nybyggnad av gång- och cykelbana

Karta över avstängning av Fredsgatan

Mellan vecka 39 och vecka 44 är Fredsgatan avstängd mellan Alnängsgatan och Faktorigatan.

Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Fredsgatans södra sida samt förbättrar utrymmet för den befintliga trädallén.

Trafiken till Faktorigatan leds om via Olaigatan och till sjukhuset via Södra Grev Rosengatan.

Mer information om gatuarbetet på Fredsgatan.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Publicerad: 6 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?