Senast uppdaterad: 22 juni 2017 kl. 10.25

Stenbackevägen avstängd under sommaren för VA-arbete

Under sommaren är Stenbackevägen, från korsningen med Landbotorpsallen till korsningen med Propellervägen, helt avstängd för fordonstrafik. Gång- och cykelbanan längs Stenbackevägens västra sida kommer att vara öppen under hela VA-arbetet.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar på en höjd i Adolfsberg. För att den kommande reservoaren ska kunna leverera dricksvatten till hela Örebro byggs nu nya huvudvattenledningar därifrån ner till stadens ledningssystem.

Läs mer och se kartor för alternativa vägar.

Senast uppdaterad: 22 juni 2017
Publicerad: 19 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?