Senast uppdaterad: 19 maj 2017 kl. 16.01

Stenbackevägen avstängd 22 maj till juli för VA-arbete

Från måndag 22 maj till början av juli kommer Stenbackevägen, från korsningen med Landbotorpsallen till korsningen med Propellervägen, att vara helt avstängd för fordonstrafik. Gång- och cykelbanan längs Stenbackevägens västra sida kommer att vara öppen under hela VA-arbetet.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar på en höjd i Adolfsberg. För att den kommande reservoaren ska kunna leverera dricksvatten till hela Örebro byggs nu nya huvudvattenledningar därifrån ner till stadens ledningssystem.

Läs mer och se kartor för alternativa vägar.

Senast uppdaterad: 19 maj 2017
Publicerad: 19 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?