Senast uppdaterad: 25 april 2017 kl. 13.45

Brunnsvägen begränsad framkomlighet v. 16-18, avstängd v. 18-19. Mosåsvägen begränsad framkomlighet v. 19-21.

På Mosåsvägen kommer en ny passage byggas för gående över vägen och gatan kommer rustas upp med ny asfalt, refuger, kantsten m.m. På Brunnsvägen kommer en befintlig hållplats rivas och passagen för gående och cyklister kommer förbättras.

Mer information om gatuarbetet.

Senast uppdaterad: 25 april 2017
Publicerad: 25 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?