Rudbecksgatan mellan Almbyplan och korsningen Hagmarksgatan stängs för ombyggnation 11 april

Tisdag morgon den 11 april stängs Rudbecksgatan mellan Almbyplan och korsningen Hargmarksgatan av för ombyggnation. Kollektivtrafik samt räddningstjänst och ambulans kommer fortfarande att köra på Rudbecksgatan. Även cykel- och gångtrafik kommer under byggtiden att kunna komma fram längs Rudbecksgatan.

Mellan april-augusti sker detta på östra sidan och augusti-september på västra sidan. Omledning av allmän trafik närmast arbetsområdet kommer ske via Universitetsallén/Hagmarksgatan där en tillfällig rondell kommer byggas. I och med att det blir mycket trafik på omledningsvägen rekommenderar vi alternativa vägar eller färdmedel om möjligt. I korsningen Universitetsallén/Oskarsvägen kommer även en tillfällig trafiksignal att placeras ut för att underlätta trafikflödena.

Arbetet längs vägen är för att Rudbecksgatan, sträckan mellan Hagmarksgatan och
Almbyplan, kommer att bli en grönare gata med ett lugnare trafiktempo.
Ombyggnaden är planerad att vara klar till hösten 2017.

Läs mer om omledningen och se kartan här!

Senast uppdaterad: 18 april 2017
Publicerad: 4 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?