På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Hjälp oss spara på vattnet

Här i Örebro får vi vårt dricksvatten från Svartån. En torr sommar och höst har orsakat ovanligt låga vattennivåer i Svartån och de sjöar som förser Svartån med vatten. Situationen är allvarlig och vi vill be alla som bor och verkar i Örebro att vara sparsamma med dricksvattnet – vårt viktigaste livsmedel! Se informationen på teckenspråk längre ner.

Vattenförbrukningen har ökat

Tyvärr har vattenförbrukningen ökat de senaste två veckorna, och är bara cirka 6 procent lägre jämfört med förra året. Hjälp oss att spara vatten, se tips på vad du kan göra längre ner!

I sjöarna Ölen, Toften och Storbjörken stiger vattennivåerna långsamt och ligger över de gällande vattendomarna. Vi reglerar vattnet mellan sjöarna för att hålla en så hög nivå som möjligt i dem och har även minskat utflödet till Svartån med en tredjedel.

Uppdaterad: 2017-02-23

stapeldiagram som visar vattenförbrukningen från vecka 49 till vecka 2, jämfört med förra året

Tips på hur du kan spara vatten

 • Duscha i stället för att bada och tänk på att ta så få och korta duschar som möjligt. Skaffa gärna en duschtimer.
 • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon. Om du har matlåda med dig till jobbet, ta hem den och diska i maskin eller balja.
 • Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Kör inte disk- eller tvättmaskin förrän de är fulla.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Använd inte mer vatten än du absolut behöver till matlagning, t.ex. pasta- och potatisvatten.
 • Låt bilen vara smutsig över vintern.
 • Vattna krukväxterna med vatten från torktumlarens vattenbehållare.
 • Drick kaffe ur samma mugg hela dagen, så sparar du disk.
 • Använd lilla spolknappen när du bara har kissat.
 • Behöver du spola länge för att få varmt vatten? Värm vatten i en vattenkokare eller kastrull, annars kan du samla upp vattnet i en tillbringare och använda till att vattna krukväxterna.

Alla kan hjälpa till

Av den totala vattenförbrukningen i Örebro står hushållen för 58 procent och industrin för 11 procent. Alla kan därför hjälpa till – tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi arbetar just nu även med att få direktkontakt med alla verksamheter i kommunen som är storförbrukare av vatten, både för att uppmärksamma dem på det allvarliga läget och för att diskutera vattenbesparande åtgärder.

Skriv ut affischen och sprid budskapet

Skriv ut affischen Hjälp oss att spara vatten! #jagspararvatten och sätt upp (pdf, 1.1 MB), till exempel på skåpet över diskhon i lunchrummet och på badrumsdörren.

Vattenglas

Information om vattensituationen på teckenspråk

Åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen

Med anledning av det allvarliga läget har Örebro kommun beslutat om åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen. Åtgärderna strider mot gällande vattendom.

Bakgrund: utebliven nederbörd gör läget ansträngt

Kommunens vattenmagasin utgörs av de tre sjöarna Ölen, Storbjörken och Toften. Våra beräkningar visar att volymerna ska räcka för att försörja Örebro med dricksvatten till april. Men en kall vinter med isbildning i kombination med sjöarnas ovanligt låga vattennivåer kan riskera att täppa till utloppen. Det skulle innebära att Svartån inte förses med tillräckligt mycket vatten för att vi ska klara dricksvattenförsörjningen. Vår förhoppning tidigare i höst var att nederbörd som normalt kommer den här tiden på året skulle ge höjda nivåer i sjöarna, men vi ser knappt något resultat av det regn som kommit.

Karta över sjöarna Ölen, Storbjörken, Toften, Svartån och Hjälmaren

Grafik Stefan Ignell, NA

Åtgärder nödvändiga – men strider mot gällande vattendom

För att inte riskera att sjöarnas utlopp täpps till vill vi nu inför vintern hålla kvar så mycket vatten som möjligt i sjöarna genom att snabbt minska vattentillförseln till Svartån. Det medför att Svartåns vattennivå kommer att sjunka märkbart. Gällande vattendom säger att vi är skyldiga att släppa vidare tre gånger så mycket vatten från sjöarna till Svartån som behövs för att producera dricksvatten till staden, att minska vattentillförseln till Svartån strider mot vattendomen.

Beräkningarna som visar att vattenvolymerna i sjöarna räcker för att försörja Örebro med dricksvatten tar ingen hänsyn till att sjöarna har en lägsta tillåten vattennivå. Innan april kommer vi även på den här punkten att vara tvungna att frångå vattendomen. Leif Rehnberg, verksamhetschef för Vatten och avlopp, har därför bett Tekniska nämnden att ta ansvar för planerade överträdelser i syfte att förebygga eventuell vattenbrist i Örebro.

Tekniska nämnden har beslutat om åtgärder

Med anledning av den mycket ansträngda situationen för dricksvattenförsörjningen i Örebro kommun har Tekniska nämnden på ett extrainkallat sammanträde 1 december beslutat att:

 • Örebro kommun ska minska flödet till Svartån från de överliggande sjöarna i syfte att samla vattnet i sjöarna
 • Örebro kommun ska kunna sänka vattennivån i berörda sjöar under den tillåta nivån om det krävs för att trygga dricksvattenförsörjningen
 • Örebro kommun får i uppdrag att genomföra en vattensparkampanj riktad till hushåll och företag samt de egna verksamheterna.
Samarbete över kommungränser för långsiktig lösning

För att trygga vattenförsörjningen över tiden pågår ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå, Nora, Lindesberg och Örebro för att hämta råvatten från Vättern via en bergtunnel. Ett förslag till bolagsbildning ska presenteras i samarbetskommunernas fullmäktige till halvårsskiftet 2017. Efter ett positivt beslut kan därefter arbetet påbörjas med miljökonsekvens-utredningar och tillståndsansökningar. Projektet beräknas ta cirka 10 år om allt löper på som planerat.

Vi utökar samtidigt total vattenvolym för dricksvattennätet genom den nya vattenreservoaren i Glomman som beräknas tas i drift början på 2019.

Frågor och svar

Varför har ni inte gjort något tidigare? Borde ni inte ha kunnat se detta redan i somras?

Förändringen har varit utdragen över en längre tid. Bara för att en månad är torr så innebär det inte att nästa fortsätter vara på samma sätt. Att vi nu har minskat flödet till Svartån bryter mot vattendomen och det är något som vi inte kan göra utan stark anledning.

Vad händer med Svartån och de sjöar som blir så låga? Har ni rätt att tappa så mycket vatten i de här sjöarna?

Stränderna blir blottlagda och det liv som finns på stränderna kommer tyvärr att påverkas. Vi har inte rätt att sänka sjöarna lägre än vad vattendomen säger men har hamnat i ett läge där vi måste prioritera örebroarnas dricksvattenförsörjning.

Kan kommunen bli åtalad för att ni bryter mot vattendomen?

Ja, straffet kan bli fängelse och/eller böter. Vi har Länsstyrelsen bakom oss i beslutet att gå emot domen och vi anser att vi i dagsläget inte har något annat val.

Hur kommer ni att ersätta de som fått sina bryggor förstörda av det låga vattnet?

Har man fått skador på sin brygga eller byggnad som kan kopplas till vattenståndet så ska man höra av sig till oss. Viktigt är då att dokumentera skadan genom fotografier och när den inträffade.

Hur mycket skulle det behöva regna?

Det skulle behöva komma minst 1 meter regn under de närmsta månaderna, för att vi ska komma upp i normala vattennivåer i sjöarna igen.

Beror den här situationen på att Örebro växer?

Nej, vi har planerat för ett växande Örebro och vid normala vattennivåer skulle det inte vara några problem att förse örebroarna med vatten. Den rådande situationen beror på att det kommit ovanligt lite nederbörd.

Varför bygger man inte separata system i nya hus? Det är onödigt att spola toaletten med dricksvatten.

Det är en långsiktig fråga som inte löser dagens situation.

Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?

Vi får inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

Vad gör ni för att förhindra vattenläckor, det måste ju innebära stort slöseri på vatten?

Arbetet med att söka efter läckor kommer att intensifieras och vi undersöker nu på vilket sätt detta kan genomföras.

Vad gör ni för att vi inte ska hamna i den här situationen igen?

På kort sikt undersöker vi bland annat om det går att hålla kvar vårfloden längre i sjöarna. För att trygga vattenförsörjningen på längre sikt pågår ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå, Nora, Lindesberg och Örebro för att hämta råvatten från Vättern via en bergtunnel. Projektet beräknas ta cirka 10 år om allt löper på som planerat. Vi utökar även den totala vattenvolymen för dricksvattennätet genom den nya vattenreservoaren i Glomman som beräknas tas i drift i början på 2019.

Kan vi inte ta vatten från Hjälmaren för att lösa situationen?

När det gäller att tillfälligt ta dricksvatten från Hjälmaren, står vi i en situation där vattenståndet i Hjälmaren är en meter lägre än normalt och kommer att fortsätta sjunka om vi inte får mer nederbörd. Med tanke på att flera andra kommuner redan tar allt sitt dricksvatten från Hjälmaren ser vi inte att vi kan hämta de kvantiteter vatten som behövs för att försörja Örebro med dricksvatten utan att det påverkar djur- och naturlivet och övriga kommuners vattenförsörjning.

Beror bristen på vatten på att Örebro växer?

Nej, situationen beror inte på att Örebro växer utan på att det kommit ovanligt lite nederbörd. Vi har planerat för ett växande Örebro och vid normala vattennivåer skulle det inte vara några problem att förse örebroarna med vatten. Vi gör prognoser utifrån befolkningstillväxten och räknar på kapaciteten och den volymökning som behöver ske för ett växande Örebro. De beräkningarna visar att vi, vid normal nederbörd, klarar dricksvattenförsörjningen fram till åtminstone år 2035. Därefter behövs ökad kapacitet, vilket projekt Vätternvatten kommer att lösa.

is på en sjö och en brygga till vänster som är en bra bit ofanför isen, sjöbotten syns till vänster

Brygga vid sjön Ölen. 2017-01-17

Is på vattnet och till vänster ser man sjöbotten.

Låg vattennivå i sjön Toften. 2017-01-17

låg vattennivå, en brygga står på pelare ovenför vattenytan

Iläggningsplats för båtar vid sjön Storbjörken. 2016-11-28

Senast uppdaterad: 27 februari 2017

Publicerad: 1 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se