Trumpetaregatan-Hagagatan, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar

VA-ledningarna på Trumpetaregatan 1-15 är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för vattenläckor. Arbetet kan påverka framkomligheten på gator och trottoarer.

Kartskiss Trumpetaregatan-Hagagatan

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera

Bokstavshänvisningarna (A), (B) och (C) i kartan återkommer i texten nedan.

Varför utförs arbetet?

VA-ledningarna på Trumpetaregatan 1-15 är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för vattenläckor.

Här kan du läsa mer om arbetet med att byta ut gamla ledningar:

Vi ökar budgeten för att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar

I Örebro har vi 184 mil kommunala vatten- och avloppsledningar under våra fötter. Vissa vatten- och avloppsledningar från första halvan av 1900-talet börjar bli gamla och behöver bytas ut. Under kommande femårsperiod trappar vi därför upp arbetet med att förnya ledningsnätet. Vi kommer gradvis att öka budgeten från 27 miljoner kronor per år till 47 miljoner kronor per år för att byta ut slitna vatten- och avloppsledningar. Genom att byta ut gamla ledningar förebygger vi återkommande vattenläckor och driftsstörningar.

Tidplan

Arbetet påbörjas preliminärt 14 maj och beräknas vara klart hösten 2018.

Vi börjar med att byta ut gamla ledningar i korsningen Trumpetaregatan-Hagagatan (A) och därefter i korsningen Trumpetaregatan-Björkallén mittemot Rosta centrum (B). Sedan tar vi oss an ledningarna som ligger i Trumpetaregatan (C).

Påverkan på framkomligheten på Trumpetaregatan under hela arbetet

 • Trumpetaregatan, som i vanliga fall är enkelriktad, öppnas upp så att man kan köra in och ut från Hagagatan i båda korsningarna (A) och (B).
 • Eftersom gatan behöver grävas upp kommer möjligheten att parkera utmed Trumpetaregatan att vara begränsad under arbetets gång (C).
 • Det kommer att gå att ta sig fram på trottoarerna utmed Trumpetaregatan större delen av arbetet (C).

Påverkan vid arbete i korsningen Hagagatan-Trumpetaregatan 1-2 (A)

 • Arbetet beräknas ta cirka två veckor med preliminär start 14 maj.
 • Ett körfält i Hagagatan stängs av och trafiken i det öppna körfältet regleras med tillfälliga trafiksignaler.
 • Bilister som brukar använda Hagagatan för passering in och ut från stan, uppmanas att istället använda Karlslundsgatan, om så är möjligt.
 • Boende på Trumpetaregatan hänvisas till korsningen Hagagatan-Trumpetaregatan vid Rosta centrum för såväl in- som utfart (B).
 • En bit av trottoaren utmed Hagagatan, som går längs med Trumpetaregatan, stängs av. Gående hänvisas istället till gångvägen på andra sidan Hagagatan.

Påverkan under arbete vid infarten från Hagagatan till Trumpetaregatan och Björkallén-Rosta strand, mittemot Rosta centrum (B)

 • Arbetet beräknas ta cirka en vecka med start i slutet av maj/början av juni.
 • Det sker inget grävarbete i Hagagatan, båda körfälten i Hagagatan är öppna som vanligt.
 • Boende på Trumpetaregatan hänvisas till korsningen Hagagatan-Trumpetaregatan för såväl in- som utfart (A).
 • Det kommer att vara begränsad framkomlighet för boende som ska ta sig in och ut från Björkallén och Rosta strand. Boende i området hänvisas istället till infarten Björkallén längre ut på Hagagatan, vid busshållplatsen Västra Vintergatan.

Avstängning av vattnet

Vid enstaka tillfällen behöver vi stänga av vattnet till några fastigheter. Vi tar en direktkontakt med berörda fastighetsägare inför dessa avstängningar.

Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, byggledare, 019-21 10 00.
Terése Nordström, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 13 april 2018
Publicerad: 9 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?