Bolagsvägen, utbyte av pumpstation

För att kunna ta hand om avloppsvattnet från området på ett bra sätt byter vi ut pumpstationen på Bolagsvägen 5 i Marieberg.

Område

Marieberg.

Påverkan på trafiken

För att kunna genomföra arbetet behöver en av infarterna till Toys´r´Us parkering vara avstängd. Det finns ytterligare en infart så det går att komma in och ut från parkeringen utan problem. Infarten till närliggande butiker vid sidan av pumpstationen behöver eventuellt smalnas av men kommer att kunna användas. Trafiken kan komma att ledas om under byggtiden, vi skyltar då alternativ färdväg som leder fram till butikerna utmed vägen.

Avstängning av vattnet

Vid ett par tillfällen kommer vi att behöva stänga av vattnet för ett fåtal fastigheter på Bolagsvägen. Vi tar en direktkontakt med berörda inför dessa avstängningar.

Tidsplan

Arbetet påbörjas i början av april och pågår i närmare två månader.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef Vatten och avlopp, tel 019-21 10 00

Fredrik Utterbäck, projektledare Reningsverket, tel 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 20 april 2018
Publicerad: 15 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?