Hertig Karls allé, byte av dricksvattenledningar

Vi byter ut dricksvattenledningarna utmed en kort sträcka av Hertig Karls allé. Ledningarna är gamla och byts ut för att minska risken för läckor. Arbetet berör sträckan mellan korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan och korsningen Hertig Karls allé/Tegelgatan. Det beräknas ta cirka en månad med start sent på kvällen den 18 februari 2018.

Karta över arbetsområdet på Hertig Karls allé

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Påverkan på biltrafiken utmed Hertig Karls allé samt korsningarna utmed sträckan

  • Ett körfält i vardera riktning hålls öppet så att trafiken kan flyta på.
  • Det kommer att vara begränsad framkomlighet i korsningarna utmed sträckan under arbetets gång. Preliminära tider för detta är korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan (18-27 februari), korsningen Hertig Karls allé/Karlslundsgatan (vecka 9) samt korsningen Hertig Karls allé/Tegelgatan (vecka 10). Vi skyltar då med hänvisning till alternativa körvägar så att du kommer fram dit du ska. Vi har inte möjlighet att i förväg meddela exakt vilka dagar korsningarna Karlslundsgatan och Tegelgatan behöver stängas av. Faktorer som markförhållanden och skicket på de gamla ledningarna kan påverka arbetet och tidsplaneringen, vilket vi inte ser förrän arbetet är i gång. Vi informerar om avstängningarna så snart vi har möjlighet.
  • Avstängningen av korsningen Hagagatan/Hertig Karls allé sker med start efter klockan 22.30 den 18 februari fram till och med tisdag 27 februari. Vägen är då avstängd för all trafik som ska svänga in eller ut i korsningen, med undantag för trafik som ska svänga ut från Hagagatan in mot centrala Örebro.

Påverkan på busstrafiken

  • Det är körfältet utmed trottoarerna som kommer att vara avstängt på Hertig Karls Allé. Det gör att busshållplatsen Hagagatan östra Rosta kommer att vara helt avstängd så länge arbetet pågår.
  • Under perioden 19-27 februari råder begränsad framkomlighet i korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan. Då kan busshållplatsen Hagagatan ut mot Björkhaga inte trafikeras och bussen får en alternativ körväg. Busshållplatsen Hagagatan in mot centrum trafikeras som vanligt.

Bussresenärer hänvisas till närliggande hållplatser och Länstrafikens hemsida för aktuell information om hur busstrafiken påverkas.

Påverkan för cyklister och fotgängare

  • Den 18-27 februari kommer det att vara begränsad framkomlighet på huvudcykelstråket utmed Hagagatan, när man ska ta sig över Hertig Karls allé. Skyltning kommer att visa hur man tar sig över och cyklister får leda sina cyklar över vägen.
  • Under vecka 9 (preliminärt) kommer det att vara begränsad framkomlighet vid övergångsställena i korsningen Hertig Karls allé/Karlslundsgatan. Det kommer att gå att ta sig över vägen enligt skyltning.
  • Cyklister och fotgängare kommer att kunna ta sig fram på trottoarerna utmed Hertig Karls allé. Som cyklist får du leda din cykel på trottoaren utmed berörda sträckor. Välj annars andra cykelstråk på närliggande gator.
  • Butiksägare, kunder och boende kan använda entréer och portar som vanligt under arbetets gång.

Hertig Karls Allé vid korsningen med Hagagatan.

Avstängning av vattnet

Vid ett par tillfällen behöver vi stänga av vattnet till några fastigheter utmed sträckan. Vi tar en direktkontakt med berörda fastighetsägare inför dessa avstängningar.

Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Tidplan och eventuellt nattarbete

Avstängningen av berörda körfält samt korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan sker natten mellan 18-19 februari, efter att sista stadsbussen passerat cirka klockan 22.30 på kvällen. Då tinar vi också bort tjälen i gatan vilket gör att det kommer att ryka.

Grävarbetet påbörjas 19 februari och tar ungefär en månad.

Målet är att utföra arbetet och kunna öppna upp gatan igen så snabbt som möjligt. Det innebär visst nattarbete med bullerstörningar. Vi hoppas på förståelse för detta, då det bidrar till att vi kan hålla tidsplanen så att trafiken kan flyta på som vanligt igen så snart som möjligt.

Vi tackar för visad förståelse under arbetets gång.

Kontaktperson

Mats Svensson, gruppchef Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Publicerad: 31 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?