Folkungagatan, upprustning av VA-ledningar samt utbyggnad av befintligt dagvattennät

Karta över arbetsområdet vid Rostagatan/Folkungagatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Väster.

Begränsad framkomlighet på Folkungagatan

På Folkungagatan utförs arbete på sträckan mellan Rostagatan och Falleniusgatan. Arbetet påbörjades vecka 14 och beräknas ta uppemot sju veckor. Folkungagatan stängs av utmed berörd sträcka, förutom för boende som behöver nå sina parkeringsplatser. Under del av tiden behöver infart ske från Karlslundsgatan och inte från Rostagatan eller Folkungagatan. Följ orange hänvisningsskyltar under arbetets gång. Boende kan använda trottoarer och portar som vanligt. Cyklister får leda sina cyklar på trottoaren.

Avstängning av vattnet

Vid ett par tillfällen behöver vi stänga av vattnet till några fastigheter. Vi tar en direktkontakt med berörda fastighetsägare inför dessa avstängningar.

Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut. Här kan du läsa mer om arbetet med att byta ut gamla ledningar runt om i Örebro kommun.

Tidplan

Arbetet på Folkungagatan sker vecka 14–20.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Projektledare

Terése Nordström, 019-21 10 00.

Byggledare

Mats Svensson, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 5 april 2018
Publicerad: 24 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?